Demokrate podnijele krivične prijave protiv pet osoba

Demokrate su Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podnijeli krivične prijave protiv Braunović Mihaila iz Kolašina, sa prijavljenim prebivalištem u Mojkovcu, ul. Dušana Tomovića bb, Drljević Milana iz Kolašina sa prijavljenim prebivalištem u Mojkovcu, ul. Dušana Tomovića bb, Toković Šefka iz Kolašina sa prijavljenim prebivalištem u Mojkovcu, ul. Dušana Tomovića bb, Tokovića Almira iz Kolašina sa prijavljenim prebivalištem u Mojkovcu, ul. Dušana Tomovića bb, Bećirbašić Fahrudina iz Bijelog Polja sa prijavljenim prebivalištem u Mojkovcu, ul. Svetozara Drobnjaka br. 8.

“Zato što su Braunović Mihailo dana 2.11.2021. godine, Drljević Milan, Toković Šefko i Toković Almir dana 8.11.2021. godine i Bećirbašić Fahrudin dana 09.08.2021. godine, nadležnom organu MUP-a podnijeli neistinitu prijavu prebivališta na gore navedenim adresama u Mojkovcu, kako bi dovodeći u zabludu nadležni državni organ bili upisani u birački spisak i protivpravno glasali na izborima u Mojkovcu koji se održavaju na dan 5.12.2021. godine,  čime su izvršili krivično djelo – navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja  iz člana 415 Krivičnog zakonika Crne Gore”, kazao je politički direktor Demokrata Momčilo Leković.

Leković tvrdi da su imenovana lica prijavila prebivalište na gore navedenim adresama u opštini Mojkovac, iako se na toj adresi nijesu nastanili, sa evidentnom namjerom da na osnovu tako prijavljenog prebivališta budu upisani u birački spisak opštine Mojkovac i glasaju na današnjem izborima.

“Dovodeći u zabludu nadležne državne organe imenovani su upisani u birački spisak opštine Mojkovac i to: Braunović Mihailo, Drljević Milan i Bećirbaših Fahrudin, na biračkom mjestu br. 1. a Toković Šefko i Toković Almir na biračkom mjestu br. 18. Postupajući na navedeni način imenovana lica ostavaruju biračko pravo na izborima 5.decembra u opštini Mojkovac, iako su znali da je njihova prijava prebivališta u opštini Mojkovac neistinita, i da je podnesena isključivo radi protivpravnog ostvarivanja biračkog prava. Imajući u vidu navedeno zahtijevamo da Osnovno državno tužilaštvo odmah sprovede potrebne radnje,  u skladu sa zakonom utvrdi tačno mjesto prebivališta imenovanih lica, i na osnovu ukupno utvrđenog činjeničnog stanja preduzme mjere na utvrđivanju njihove krivično-pravne odgovornosti zbog počinjenog krivičnog djela iz člana 415 Krivičnog zakonika Crne Gore”, zaključio je Leković.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com