Glavni grad vraća novac uzet za komunalije za parcele na teritoriji Tuzi, Rokšpedu 64.000 eura - Volim Podgoricu

Glavni grad vraća novac uzet za komunalije za parcele na teritoriji Tuzi, Rokšpedu 64.000 eura

Glavni grad vratiće kompaniji Rokšped 64.130 eura na račun komunalija koje su platili za poslovni objekat koji nikada nijesu izgradili na teritoriji Tuzi. Namjera lokalne samouprave pretočena je u skupštinsku odluku o kojoj će se izjasniti odbornici na sjednici Skupštine Glavnog grada zakazanoj za 6. oktobar.

U dokumentu je naznačeno da je Rokšped 6. jula 2011. godine platio komunalije Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice, a tu parcelu ova kompanija kasnije je prodala firmi Koja kompani, piše Dan.

“Privredno društvo Rokšped se obratilo zahtjevom za povraćaj novčanih sredstava uplaćenih po ugovoru o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta od 6. jula 2011. godine, kojim je regulisao naknadu za izgradnju poslovnog objekta, spratnosti P+1. Objekat je bio planiran na katastarskim parcelama broj 2997/21 i 2997/22 KO Tuzi u zahvatu izmjena i dopuna PPO za koridor puta Podgorica-Božaj, ukupno 1.155 kvadrata neto površine, ali radovi na predmetnom objektu nijesu započeti. Shodno raspoloživoj dokumentaciji, Koja kompani je kupito katastarske parcele iz posjedovnog lista broj 2425 KO Tuzi od Rokšpeda i ponovo regulisao naknadu za komunalije za izgrdanju ovjekta, na istoj parceli, to jeste na katastarkoj parceli 2997/21 i tom osnovu iznos od 196.996 eura Opštini Tuzi, koja je u međuvremenu dobila status opštine u skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore ” piše u skupštinskoj odluci.

U odluci je naznačeno da su ugovor o komunalijama potpisali kompanija Rokšped i Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.

“Kako su parcele iz ugovora o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koje je Rokšped zaključio sa Agencijom, ujedno bile i predmet kupoprodaje između Rokšpeda i Koja kompani, te da se teritorijalno i funkcionalno nalaze na teritoriji Opštine Tuzi, uz činjenicu da su po osnovu komunalija za istu parcelu komunalije plaćene dva puta, to je opravdano da se prethodnom vlasniku i tadašnjem investitoru izvri povrat sredstaa od 64.130 eura. Ističemo činjenicu da Glavni grad nije vršio opremanje ove lokacije i da po tom osnovu nije imao bilo kakvih tropkova ” navodi se u odluci koja je pripremljena za plenum.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com