KOPRIVICA: Cilj nam je da se u potpunosti riješi v. d. stanje u pravosuđu - Volim Podgoricu

KOPRIVICA: Cilj nam je da se u potpunosti riješi v. d. stanje u pravosuđu

Crna Gora je zahvalna za cjelokupnu podršku i pomoć koju Misija OEBS od početka pruža našoj državi, posebno po pitanju jačanja demokratskih institucija, jačanja bezbjednosnog sektora i vladavine prava, kao i pomoć pri unapređenju izbornih procesa odnosno reforme izbornog zakonodavstva. Nova Vlada je spremna i voljna da u tom duhu nastavi i da započete procese privedemo kraju, poručio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica na današnjem sastanku sa šeficom Misije OEBS u Crnoj Gori Dominik Vag. Sastanak je bio prilika da se ambasadorka Vag upozna sa prioritetima novoformirane Vlade, i notiraju segmenti za buduće zajedničko djelovanje.

”Prva mjera 44. Vlade je bila odlaganje popisa kako bi se izašlo u susret zahtjevima opozicije u pogledu dodatnih kontrolnih mehanizama, čime je stvorena pozitivna klima u društvu. Volja ove Vlade je da vodi dijalog sa opozicijom oko ključnih pitanja u društvu, a jedno takvo pitanje je i reforma izbornog zakonodavstva. Cilj nam je da se u potpunosti riješi v. d. stanje u pravosuđu, od izbora VDT-a u punom kapacitetu, preko izbora preostala tri člana Sudskog savjeta, do izbora sedmog sudije Ustavnog suda”, kazao je Koprivica.

Izlazak iz v. d. stanja, kako je naglasio, je važan radi legitimnosti odluka, kapaciteta za rješavanje nagomilanih predmeta, povjerenja javnosti u tu instituciju i strateškog planiranja u okviru tih institucija.

“Među prioritetima su svakako i reforma prasvosudnog i antikorupcijskog zakonodavstva kao i jačanje bezbjednosnog sektora i organa zaduženih za vladavinu prava. Posvećeni smo i izražavam maksimalnu spremnost za saradnju sa Misijom OEBS”, kazao je Koprivica.

Ambasadorka Vag je kazala da je Misija OEBS u Crnoj Gori podržava zemlju u postizanju njenih nacionalnih prioriteta, u skladu sa principima i obavezama OEBS-a.

“Podržavamo rad Državne izborne komisije (DIK) u jačanju njenih kapaciteta za sprovođenje izbora. Ta saradnja je dobila na značaju na posjlednjim parlamentarnim izborima. OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) je prvi put u svojim preliminarnim nalazima i zaključcima ocijenila da je na dan izbora, procesom efikasno upravljala izborna administracija, što je zapažen rezultat. ODIHR će uskoro objaviti svoje završne izvještaje i preporuke”, poručila je Vag.

Koprivica je kazao da je Vlada zainteresovana da se što prije započne priča o izbornoj reformi.

“Želimo da napravimo jedan iskorak kad su reforme u pitanju, odnosno želimo reforme na bazi uvažavanja struke, na bazi mišljenja i slaglasnosti EK, i bez jednostranih parlamentarnih inicijativa. Smatramo da bi reforma pravne regulative uz unapređenje tehnologije koja bi se primjenjivala, mogla da doprinese dodatnom poboljšanju izbornog procesa”, rekao je Koprivica.

Sagovornici su se saglasili da je rješavanje pitanja prostornih kapaciteta Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) od suštinske važnosti.

Ambasadorka Vag je kazala da bi znak političke volje vlade bio povećanje budžeta za pravosudne i policijske ogrgane uključene u borbu protiv organizovanog kriminala.

Na to se Koprivica nadovezao, ukazujući da je 2022. godine kao poslanik amandmanski djelovao na Zakon o zaradama u javnom sektoru kojim je povećan specijalni dodatak sa 45 na 60 odsto osnovne zarade za zaposlene koji se bave predmetima borbe protiv organizovanog kriinala i korupcije, ratnih zločina i pranja novca.

”U toku je formiranje Radne grupe, koja će biti međuresorna, i koja će se baviti aktivnostima kako bi se stara zgrada Vlade osposobila za potrebe SDT i SPO. To nam je jedan od prioriteta i smatram da ćemo kroz pomoć u smislu obezbjeđivanja adekvatnih prostornih kapaciteta, budžetske podrške i efikasnog zakonodavnog okvira, pokazati podržavamo rad SDT-a”, naglasio je Koprivica.

Vag je uručila Koprivici listu preporuka koje proizilaze iz Misijinog praćenja postupaka suđenja u slučajevima organizovanog kriminala i korupcije, u okviru projekta koji se finansira iz fondova EU.

“Preporuke mogu biti od pomoći vlastima Crne Gore u njihovim naporima da reformišu pravosuđe i učine ga efikasnijim. Misija će nastaviti da prati slučajeve korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou, a mi ćemo objaviti izvještaj tokom sljedećeg godine“, kazala je Vag i dodala da se glavne preporuke odnose na povećanje efikasnosti sudskih postupaka, kao i odvraćanja od sankcionisanja i oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom.

Koprivica se zahvalio na uručenom materijalu.

“Vjerujem da će nam ovaj dokument veoma koristiti u budućem radu, posebno polazeći od činjenice da je stručan i neutralan monitoring Misije svakako dragocjen putokaz za suštinsku reformu. Vaša ekspertska pomoć će nam svakako dobro doći. Vjerujem da će već naredni susret sa Misijom biti konkretno djelovanje “, zaključio je Koprivica.

Šefici Misije Dominik Vag se zahvalila na otvorenom razgovoru i povjerenju koje joj je ukazano.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com