Kriterijumi za sticanje ekonomskog državljanstva - Volim Podgoricu

Kriterijumi za sticanje ekonomskog državljanstva

Vlada je raspisala međunarodni javni poziv i pozvala kompanije sa iskustvom da dostave ponude za izbor ponuđača za izradu i realizaciju posebnog programa ulaganja na osnovu kojeg se može steći crnogorsko državljanstvo prijemom.

Ponude se dostavljaju Ministarstvu održivog razvoja do 27. februara, a rok za otkup tenderske dokumentacije je 16. februar. Ponuđač je dužan da uplati ili dostavi bankarsku garanciju od 100 hiljada eura naplativu na prvi poziv i izdate od banke sa tri B kreditnim rejtingom.

Rang lista ponuđača biće objavljena najkasnije 15 dana od otvaranja.  „Kriterijumi za izbor ponuđača su ekonomski, finansijski, razvojni i promotivni efekti predloga koncepta posebnog programa ulaganja. Ugovor sa izabranim ponuđačem biće potpisan na tri godine uz reviziju ugovora svakih 12 mjeseci i mogućnost produženja za najviše 36 mjeseci“, navodi se u saopštenju.

Program podrazumijeva ulaganja u privrednu djelatnost kojim će se doprinijeti ekonomskom razvoju Crne Gore, i/ili nekretnine i/ili uplatu sredstava na poseban račun državnog budžeta. Obaveza izabranog ponuđača je da izradi koncept, model upravljanja i uslove realizacije programa, obavlja analizu i procjenu finansijskih i ekonomskih efekata, izradi i sprovede marketing i komunikacionu strategiju i sprovede druge aktivnosti definisane projektnim zadatkom, koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

Uslov je da ponuđač ima najmanje pet godina neprekidnog iskustva u izradi i realizaciji programa sticanja državljanstva na osnovu ulaganja u posljednjih sedam godina.

(Pobjeda)

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com