Kurti traži izuzeće Milovića - Volim Podgoricu

Kurti traži izuzeće Milovića

Smijenjeni generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost Artan Kurti tražio je od Ministarstva pravde izuzeće ministra Andreja Milovića iz ispitnog postupka zbog sumnje u njegovu nepristrasnost, a u postupku poništenja rješenja iz 2020. godine kada je iz Registra kaznene evidencije izbrisana njegova osuda iz 2009. godine.

Milović vraća Kurtija u kazneni registar?

SDT: Odbačena prijava Milovića za brisanje Kurtija iz kaznene evidencije

Kurti je u izjašnjenju naveo da iz obavještenja o pokrenutom upravnom postupku proizilazi da ga vodi Milović, protiv kojeg je u novembru prošle godne podnio krivičnu prijavu SDT-u jer je, kako je naveo, Mportalu dostavio podatke o hronologiji brisanja presude iz kaznene evidencije. On je napisao i da je Milovića tužio i zbog povrede prava ličnosti.., pišu Vijesti.

“Nesporno je da stoje razlozi za izuzeće, a u smislu člana 83 Zakona o državnoj upravi, o izuzeću ministra odlučuje Vlada. Potrebno je da Vlada odluči o izuzeću ministra pravde, pa tek da se nastavi ispitni postupak”, tražio je Kurti.

Dan nakon što je Kurti poslao izjašnjenje iz Ministarstva pravde je dobio obavještenje od načelnice Direkcije za kaznenu i prekršajnu evidenciju Dijane Šćekić, a u kojem je navela da je u “uručenom obavještenju o rezultatima ispitnog postupka omaškom u potpisu označen faksimil ministra pravde”.

Ona je Kurtiju dostavila i kopiju dopisa Specijalnog državnog tužilaštva, a kojim je odbačena krivična prijava protiv bivše načelnice Direkcije za kaznenu i prekršajnu evidenciju Tanje Popović i nekadašnje generalne direktorice Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija Nataše Radonjić, jer ne postoji osnovana sumnja da su počinile bilo koje krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti kada su donijele rješenje o brisanju iz kaznene evidencije.

Ministarstvo pravde pokušava da ponovo upiše u Registar kaznene evidencije krivično djelo za koje je svojevremeno pravosnažno osuđen Kurti kako bi na taj način obesmislili i eventualnu odluku Upravnog suda po njegovoj tužbi i mogućnost da se vrati na poziciju generalnog inspektora ANB-a.

O toj namjeri Minstarstvo pravde obavijestilo je i Viši sud u Podgorici, gdje su naveli da su pokrenuli postupak poništaja rješenja od 8. juna 2020. godine, a kojim je izbrisana iz kaznene evidencije pravosnažna presuda tog suda za Kurtija, koja je izrečena 23. septembra 2009. godine.

Kurti traži da se ispitni postupak dopuni, ali u podužem izjašnjenju, naveo je i da se član 139 stav 1 tačka 1 ZUP-a, na osnovu kojeg je i pokrenut ispitni postupak, odnosi na pravne stvari koje spadaju u isključivu sudsku nadležnost, a ne u upravnu nadležnost.

U prvom obavještenju o pokrenutom ispitnom postupku, od 25. marta ove godine, potpisan je ministar pravde, a Kurti je u izjavi “Vijestima” tada naglasio da “upravni postupak vodi ili Direktorat za izvršenje krivičnih sankcija i kontrolu ili Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, a nikako ministar”.

Kurti je u izjašnjenju iznio niz prigovora i primjedbi na način vođenja ispitnog postupka, navodeći da kao stranka u postupku ima pravo na uvid u sve spise, kopiranje… kako bi se mogao na kvalitetan način izjasniti o rezultatima ispitnog postupka.

On je naveo i da iz obavještenja MP nije jasno zbog čega je pokrenut ispitni postupak – da li zbog toga što SDT nalazi da su isunjeni uslovi za obavezan poništaj rješenja iz juna 2020. godine shodno članu 139 stav 1 tačka 1 ZUP-a ili zbog pogrešne primjene materijalnog prava iz člana 121 Krivičnog zakonika.

Kurti je naveo i da se u obavještenju ispitnog postupka uopšte ne pominje odluka Ustavnog suda od juna 2019. godine kada je ukinuo presudu Vrhovnog suda, te da je u obrazloženju navedeno da nije riječ o sudskoj već zakonskoj rehabilitaciji…

Vlada je Kurtija sa mjesta generalnog inspektora ANB-a smijenila 9. novembra 2023. nakon čega je podnio tužbu Upravnom sudu.

Uoči odluke Upravnog suda, Vlada je na sjednici prošlog četvrtka za generalnog inspektora ANB-a imenovala Predraga Burića.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com