Novi Odbor direktora: Menadžment Montefarma na čelu sa Marinovićem opstruira naš rad - Volim Podgoricu

Novi Odbor direktora: Menadžment Montefarma na čelu sa Marinovićem opstruira naš rad

Novi Odbor direktora Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore Montefarm je u saopštenju dostavljenom medijima naveo da se od samog imenovanja suočavaju se sa opstrukcijama od strane menadžmenta ustanove na čelu sa direktorom Goranom Marinovićem, kako u procesu samog formiranja, tako i u inicijalnom radu ovog tijela.

Saopštenje Odbora direktora prenosimo integralno:

Uprava Montefarma, na čelu sa direktorom Goranom Marinovićem, odmah nakon što je Vlada Crne Gore, 02.02.2024. godine, donijela odluku o izboru članova Odbora direktora pokušala je da onemogući konstituisanje i rad Odbora u punom kapacitetu, sa čim je upoznato i Ministarstvo zdravlja Crne Gore. To potvrđuje i dopis koji je upućen od strane direktora Marinovića, kojim nas obavještava da ne priznaje novi Odbor direktora, kao ni njegov rad, a samom tim ni odluku Vlade Crne Gore o izboru, koja je objavljena i u Službenom listu Crne Gore.

Ovdje želimo istaći dvije stvari. Prvo, rješenja o imenovanjima novih članova Odbora direktora su stigla na adresu Montefarma, ali su na volšeban način završila u kabinetu direktora, tako da do danas ostatak Uprave nije uspio doći do njih. Drugo, pristup direktora da se miješa u rad Odbora direktora, zadržava dokumenta koja su pod isključivom ingerencijom Odbora direktora, predstavaljaju kršenje Statuta naše ustanove, koji inače podrazumijeva potpunu odvojenost i nezavisnost Odbora direktora sa jedne strane i direktora sa druge strane, uz jasnu hijerarhiju.

U daljem toku, nakon mnogo poteškoća sa kojima smo se susreli do i tokom održavanja sjednice Odbora direktora u novom sastavu, koja je na kraju i održana u Zdravstvenoj ustanovi Apoteke Crne Gore Montefarm, upoznati smo sa činjenicama i problemima sa poslednje sjednice prethodnog saziva Odbora direktora. Prije svega, od strane tri člana Odbora direktora iz prethodnog saziva, kao i od preostalih članova koji su i dalje dio Odbora direktora (što je u tom momentu činilo većinu u Odboru direktora) smo formalno u pisanoj formi, upoznati sa detaljima sa poslednje sjednice prethodnog saziva Odbora direktora, kao i sa nepravilnostima i netačnostima vezanim za navedenu sjednicu.

Nakon potvrde većine članova iz prethodnog saziva, kao i dostavljanja dokumenata u vezi sa istim, zaključeno je da zapisnik kao i odluke navedene u zapisniku ne odgovaraju istini i činjenicama, te isti nije usvojen, i sve odluke su stavljene van pravne snage, s obzirom da je tok sjednice kao i većina odluka bila sporna i nijesu bile donešene potpunim poštovanjem poslovnika rada Odbora direktora naše ustanove. Naravno, navedene odluke su stavljene na ponovno razmatranje tokom druge sjednice novog saziva, koja je održana 19.03.2024. godine i za većinu odluka je tražena opravdanost i dodatni podaci kako bi se donijele odluke u najboljem interesu naše ustanove.

Posebno želimo istaći da odluka o bonusu direktoru koja je navedena u zapisniku, a koja je razmatrana pod tačkom Razno na spornoj sjednici, iako je nije bilo na inicijalnom dnevnom redu, uprkos manipulacijama, nije imala podršku većine članova Odbora direktora bivšeg saziva, već samo podršku tri člana, što nije dovoljno da bi navedena Odluka imala pravnu prohodnost.

Takođe, važno je istaći da smo kao Odbor direktora utvrdili, da je direktor sam isplatio ili mu je isplaćen bonus od 20.000 eura, dana 26. februara 2024. godine, na osnovu odluke koju je potpisao bivši predsejdnik Odbora direktora, iako, kao što smo naveli, nije imala podršku od strane većine članova, niti je bila zasnovana na istini niti je imala pravno dejstvo jer nije usvojena zapisnikom na narednoj sjednici Odbora direktora. Za gore navedeno smo kao Odbor direktora imali jasne i nedvosmislene dokaze i sprovedena je odluka 26. februara 2024.godine, a sjednica Odbora direktora na kojoj je trebao biti prikazan nacrt zapisnika sa svim odlukama, uključujući i odluku o bonusu je održana desetak dana kasnije 07. marta 2024. godine. Samim tim, jasno je da sprovođenje odluka koje su bile dio nacrta zapisnika, a koji nije bio zasnovan na istini i koji samim tim nije ni usvojen, može snositi pravne posljedice.

Takođe, želimo istaći da smo u posjedu dokumenata o stimulacijama i pozajmicama od strane direktora koje su dodjeljivane bez nama poznatih kriterijuma, kao i pravnog utemeljenja.

U cilju zaštite Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore Montefarm, kao i integriteta članova Odbora direktora o svemu smo upoznali Ministarstvo zdravlja, kako bi se preispitalo djelovanje direktora ove ustanove, s obzirom na miješanje u rad Odbora direktora, van pravnog okvira i nadležnosti. U utvrđivanju činjenica i prevazilaženja problema u poslovanju i rukovođenju, resorno Ministarstvo i ostale nadležne institucije imaće punu podršku Odbora direktora Montefarma.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com