Potpisan Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Portugal

Stručnost u obavljanju pomorskih poslova pomoraca je najkritičniji faktor u bezbjednosnom i efikasnom upravljanju brodovima i ima direktan uticaj na sigurnost života na moru i zaštitu morske sredine. Upravo iz tog razloga Međunarodna pomorska organizacija je usvojila Konvencije o standardima obuke, izdavanje uvjerenja i vršenje brodarske straže pomoraca (STCW Konvencija), od 7. jula 1978. godine, a Crna Gora je istu prihvatila sukcesijom u oktobru 2007. godine.

STCW Konvencija propisuje sveobuhvatan set pravila s ciljem održavanja najviših standarda obrazovanja, obuke i sertifikacije pomoraca u jednoj zemlji potpisnici konvencije.

Obzirom da se radi o međunarodno priznatoj konvenciji i jedinstvenim standardima obuke, obrazovanja i sertifikacije pomoraca, STCW konvencija daje i mogućnost međusobnog priznavanja pomorskih sertifikata između država članica Međunarodne pomorske organizacije.

Upravo jedan takav Sporazum je 24.septembra 2018. godine potpisan između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Portugal, čime su otvorena vrata crnogorskim pomorcima da pod jednakim uslovima plove sa portugalskim pomorcima na brodovima pod portugalskom zastavom, što smatramo drugim značajnim uspjehom pomorske administracije Crne Gore nakon izlaska na Bijelu listu Evropske komisije.

Ovim Sporazumom je crnogorskim pomorcima pripala i posebna čast jer je upravo potpisan Sporazum sa kolijevkom evropskog i svjetskog pomorstva odakle su u istoriji polazila sva velika svjetska otkrića i putovanja, a danas sjedištem Evropske agencije za pomorsku sigurnost, specijalizovane agencije Evropske komisije koja se stara o sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe i zaštite mora od zagađivanja na cijeloj teritoriji EU i šire.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button