REAGOVANJE: Glavni grad ima precizne evidencije sporova, netačani navodi o zastari i izvještajima - Volim Podgoricu

REAGOVANJE: Glavni grad ima precizne evidencije sporova, netačani navodi o zastari i izvještajima

Podgorica  vodi računa o sudskim sporovima koje vodi, i u svakom trenutku zna koliko je novca isplaćeno po pravosnažnim sudskim presudama, navodi se u reagovanju Direkcija za imovinu Glavnog grada.

Dodaju da su zbog toga navodi Instituta „Alternativa“, netačni, nestručni, proizvoljni, sa ciljem da se pod plaštom „istraživanja“, otkrije, navodno, loše postupanje Glavnog grada i Direkcije za imovinu u sporovima koje vodi.

Smatraju da istraživači Instituta Alternativa, da su htjeli pažljivo da čitaju izvještaj o reviziji završnog računa iz 2015 godine, koji pominju u svom tekstu, mogli da vide da se apsolutna zastara odnosi na potraživanja koja su tužbama protiv Glavnog grada podnijeta, te da tužioci ne mogu uspjeti u sporu protiv Grada, a taj iznos tužbi je bio preko pet miliona eura.

“Dakle, ne radi se o nikakvom propuštanju rokova i neulaganju pravnih lijekova, već Glavni grad nije vodio određene sporove zbog apsolutne zastare potraživanja tužioca. Potpuno je jasno da iznos od 5 miliona eura Grad nije isplatio, naprotiv, jer je po tim predmetima nastupila zastara potraživanja više tužioca, a ne zastara potraživanja Grada”, navodi se u regaovanju.

Ističu da su netačni navodi da Direkcija za imovinu nema izvještaj o radu za svaku godinu. Poručuju da naravno da ga ima, ali ga Institut Alternativa nije svojim zahtjevom za slobodan pristup informacijama tražio, već su tražili 10 drugih stavki, za koje je je potrebno da nekoliko organa Glavnog grada sačinjava posebne informacije.

“Institut Alternativa je morao da zna da, prilikom tužbenog zahtjeva prema Glavnom gradu, tužilac sam odredi vrijednost spora, a da se u konačnom taj zahtjev ili odbije ili se presudi višestruko manji iznos od onoga koji je naveden u tužbi, iz toga je bezpredmetno voditi evidenciju o željama tužilaca prema Glavnom gradu. Svi pravosnažno izgubljeni sporvi su evidentirani kod Sekretarijata ta finansije, kao organa koji se bavi finansijama u okviru Glavnog grada”, navode oni.

Pozivaju predstavnike instituta „Alternativa“ da posjete Direkciju za imovinu i Sektor za zaštitu imovinsko – pravnih interesa Glavnog grada i da na sve nedoumice i pitanja dobiju odgovore, a ne da sa netačnim informacijama izlaze u javnost.

1 komentar

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com