Šaranović: Iniciraćemo proceduru za razrješenje upravljačkih organa ASK-a

Poslanici raspravljaju o radu Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) za prošlu godinu.  Tokom diskusije poslanika DF-a Branka Radulovića, sjednicu je sa saradnicima napustio predsjednik Savjeta ASK-a Momčilo Radulović. Radulović je optužio agenciju da je selektivna i da štiti interese Mila Đukanovića, dok je Radulović to negirao i saopštio da neće da sluša neosnovane optužbe.

Nakon što su predstavnici ASK-a napustili salu, predsjedavajuća Branka Bošnjak rekla je da poslanici mogu da nastave rad.

Poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović najavio je da će poslanički klub te stranke pokrenuti proceduru za razrješenje upravljačkih organa ASK-a.

Parlamentarac iz DF-a Deragan Bojović izrazio je nadu da će na konkursu biti izabrani stručni i nezavisni pojedinci i da će agencija u narednom periodu imati bolje rezultate.

U prošloj godini zviždači podnijeli 142 prijave

Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) su prošle godine podnijete 142 prijave zviždača, što je za 89,3 odsto više u odnosu na prethodnu, kazao je predsjednik Savjeta Agencije Momčilo Radulović.

“U 2021. godini agenciji su podnijete 142 prijave zviždača, za 89,3 više u odnosu na prethodnu godinu, a najviše od početka rada ASK-a na godišnjem nivou”, rekao je Radulović u Skupštini, predstavljajući izvještaj o radu ASK-a za prošlu godinu.

On je naveo da je posebno značajno što je od tog broja svega 28,2 odsto prijava podnijeto anonimno, što je manje u odnosu na prethodne tri godine rada ASK.

“Od ukupnog broja okončanih postupaka koje je ASK vodio po prijavama zviždača, u 38,5 odsto slučajeva utvrđeno je ugrožavanje javnog interesa, čime je značajno premašen broj postupaka po prijavama u kojima je utvrđeno ugrožavanje javnog interesa u odnosu na godišnji nivo svih prethodnih godina rada ASK-a”, kazao je Radulović.

Радуловић Radulović (Foto: Skupština)
On je naveo da pružanje adekvatne zaštite zviždačima i dalje ostaje jedan od izazova.

“Neophodno je, osim aktivnosti koje preduzima ASK, i dalje podsticati aktivno uključivanje svih državnih organa, kako bi se u potpunosti obezbijedila djelotvorna zaštita zviždačima”, rekao je Radulović.

Kako je naveo, tokom prethodne godine aktuelni sastav Savjeta preduzeo je obiman i kompleksan posao koji je podrazumijevao prekid sa određenim lošim praksama i korjenite strukturne i kadrovske refome insittucije.

On je kazao da su isporučili rezultate koji su ih ohrabrili i potvrdili da su na pravom putu, dodajući da su to prepoznali i njihovi međunarodni partneri, u prvom redu Evropska komisija (EK), kao i ambasade država članica Evropske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

“Od kamena spoticanja u poglavlju 23, ASK je za ove tri godine prošao dugi put do priznanja da je jedan od oslonaca integracionih procesa”, naveo je Radulović.

On je ukazao na potrebu unaprjeđenja zakonskih rješenja i otklanjanja određenih ograničenja, kako bi se dodatno poboljšala efikasnost Agencije.

Radulović je podsjetio da više od 80 njihovih predloge već tri godine čeka u parlamentu na izglasavanje.

“U godini za nama postigli smo zavidne rezultate i u najvećoj mjeri ispunili, a u pojedinim oblastima premašili sve ciljeve zacrtane planom rada”, rekao je Radulović.

On je kazao da je, u oblastima sprječavanja sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ASK dao 186 mišljenja, što je 37,8 više nego u prethodne godine, i najviše na godišnjem nivou od početka rada Agencije.

“Na osnovu datih mišljenja i donijetih odluka ASK-a, tokom prošle godine podnijeto je 26 ostavki javnih funkcionera. ASK-u je u protekloj godini dostavljeno najviše izvještaja o prihodima i imovini od početka njenog rada”, rekao je Radulović.

On je naveo da je godišnji plan provjere za prethodnu godinu u potpunosti realizovan, kao i da je premašen broj planiranih provjera i pokrenuto šestostruko više postupaka kontrole po službenoj dužnosti nego 2020. godine.

Kako je rekao, oblast provjere imovine najviše je uticala na ukupan broj pokrenutih i okončanih postupaka u prethodnoj godini.

“U svim upravnim postupcima koji su u 2021. pokrenuti, utvrđena su kršenja zakona i broj pokrenutih prekršajnih postupaka u ovoj oblasti značajno je veći u odnosu na godišnji novo prethodnih godina rada ASK-a. To je prvenstveno generisano intenzivnim radom i proaktivnim pristupom agencije”, kazao je Radulović.

On je rekao da je ASK je u 2021. zbog podnošenja izvještaja o prihodima i imovini sa netačnim i nepotpunim podacima pokrenuo najviše prekršajnih postupaka od početka rada, više u odnosu na prethodnih pet godina rada zbirno.

Prema riječima Radulovića, pokrenuto je i značajno više postupaka zbog kršenja odredbi Zakona koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini 30 dana po stupanju na javnu funkciju i po prestanku javne funckije.

On je kazao da je ASK, u oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, tokom prošle godine izvršio kontrolu preko 6,5 hilajda dostavljenih izvještaja od obaveznika zakona o redovnom radu i tokom izbornih kampanja, kao i 354 kontrole poštovanja zabrana i ograničenja u toku izborne kampanje.

Kako je rekao, izvršena je kontrola 2.246 osoba davalaca priloga političkim subjektima za redovan rad u 2020. godini i izbornoj kampanji u 2021.

“Uprkos zakonskim ograničenjima, zbog kojih nije mogla pokrenuti prekršajne postpuke u svim slučajevima utvrđenih nepravilnosti, ASK je u oblasti rada tokom prošle godine pokrenula za 15,6 više prekršajnih postupaka u odnosu na prethodne četiri godine zbirno”, rekao je Radulović.

On je kazao da sprovođenje Zakona o lobiranju i dalje ostaje izazov pojašnjavajući da je u registar lobista upisano pet fizičkih i jedno pravno lice.

Prema riječima Radulovića, nakon usvajanja Zakona o lobiranju, potrebno je započeti intenzivnu informativnu kampanju prema opštoj i stručnoj javnosti

On je kazao da je agencija tokom prošle godine donijela deset mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije, pet puta više nego 2020. godine.

Kako je kazao, posebno su ponosni na regulisanje dodjele stanova i kredita po povoljnim uslovima.

“ASK je u julu prošle godine donijela mišljenje na odluku o načinima i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera u kojoj smo predložili da bude stavljena van snage, a što je učinjeno godinu kasnije”, rekao je Radulović.

On je kazao da je ASK značajno intenzivirala rad u oblastima upravnih postupaka pa je pokrenula 345 upravnih postupaka protiv javnih funkcionera, za čak 71 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

Kako je dodao, procenat utvrđenih kršenja zakona u upravnim postupcima značajno je veći u prošloj godini u ondnosu na prethodne tri godine radaASK.

Radulović je kazao i da je, zbog kršenja antikorupcijskih zakona, ASK u 2021. godini pokrenuo 1.164 prekršajna postupka, dvostruko više u odnosu na 2020 godinu.

“U Agenciji ne dozvoljavamo da nas dosadašnji dometi zavaraju i uspavaju, već uočavamo prostor kako u zakonodavnom okviru, tako i u samoj instituciji za dodatni napredak. Reformisanje agencije i dalje traje”, zaključio je Radulović.

On je, nakon što je počela rasprava o izvještaju, napustio sjednicu tokom izlaganja poslanika Demokratskog fronta Branka Radulovića, tvrdeći da je poslanik iznio lične uvrede ne njegov račun.

Izvještaj o radu Agencije ranije nije dobio većinu na matičnom skupštinskom Odboru za antikorupciju.

Iz DF -a su saopštili da njihovi poslanici neće podržati taj izvještaj.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com