ŠEST DECENIJA EKONOMSKOG FAKULTETA Milović: Obrazovanje i vrijednosti stečene ovdje bile su vodilja brojnim generacijama ekonomista - Volim Podgoricu

ŠEST DECENIJA EKONOMSKOG FAKULTETA Milović: Obrazovanje i vrijednosti stečene ovdje bile su vodilja brojnim generacijama ekonomista

Ekonomski fakultet u Titogradu osnovan je 1960. godine, odlukom Narodne skupštine Republike Crne Gore, donešene 31. maja. Četrnaest godina kasnije učestvovao je u formiranju Univerziteta „Veljko Vlahović“, aprila 1974. godine, čime je postao ne samo njegov član već i osnivač. O razvoju prvog fakulteta u Crnoj Gori i njegovoj ulozi u savremenom crnogorskom društvu, razgovarali smo sa dekanom, prof. dr Nikolom Milovićem.

Image

UCG: Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore obilježava 60 godina svog postojanja. Kako ocjenjujete njegovu ulogu u razvoju sistema visokog obrazovanja u Crnoj Gori, ali i njegovu ukupnu društvenu ulogu?

DEKAN MILOVIĆ: Opšteprihvaćeno je da je znanje uslov uspješnosti jednog društva, te da na osnovu dostupnosti znanja i načina njegove primjene društva možemo dijeliti na razvijena i nerazvijena. Ponosni smo na činjenicu da punih šest decenija Ekonomski fakultet doprinosi razvoju savremenog crnogorskog društva i naše države ulažući u intelektualni kapital. Obrazovanje i vrijednosti stečene ovdje bile su vodilja brojnim generacijama ekonomista, najvećim crnogorskim državnicima i privrednicima, a prenosili su im ih akademici, rektori, profesori i saradnici Fakulteta.

O mjestu Ekonomskog fakulteta u društvenim strukturama govori činjenica da je prvi dekan prof. dr Mirčeta Đurović, bio prvi rektor Univerziteta Crne Gore i predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, kao i da su još dva profesora ovog Fakulteta takođe bili rektori Univerziteta Crne Gore. U njegovoj bogatoj istoriji zabilježene su i brojne nagrade među kojima posebno mjesto pripada prestižnoj nagradi Oktoih.

Tokom 60 godina marljivog rada i izuzetnih rezultata, kojima u prilog govori podatak da je više od 12.000  studenata steklo diplomu na Ekonomskom fakultetu, ova institucija je zadržala prestižno mjesto u sistemu visokog obrazovanja i dala značajan doprinos u kreiranju ambijenta za razvoj privrede Crne Gore. Duboko smo uvjereni da ćemo, uz izuzetnu podršku državnih institucija i naših partnera, nastaviti da obrazujemo generacije posvećenih i uspješnih mladih ljudi koji će postati jedan od ključnih resursa i komparativna prednost naše države.

Image

UCG: Zahvaljujući kojim fundamentalnim principima je fakultet uspio da ostvari ovako dugu i uspješnu tradiciju?

DEKAN MILOVIĆ: Svih ovih decenija, ideja koja je ugrađena u temelje Fakulteta jeste sticanje kvalitetnih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti ekonomskih nauka. Među fundamentalnim principima na kojima počiva uspješan razvoj Fakulteta je praćenje promjena u društvu i okruženju, i stalno inoviranje nastavnih planova i programa u skladu sa potrebama ekonomske nauke i dostignućima u njenom razvoju.  Tako je proces izgradnje nastavnih planova i programa prošao kroz čak osam razvojnih faza, zbog čega je danas Ekonomski fakultet savremena visokoobrazovna institucija sa studijskim programima kreiranim po uzoru na najrazvijenije evropske i svjetske obrazovne institucije.

Visokostručan nastavni kadar angažovan je na svim nivoima studija Ekonomskog fakulteta i prenosi znanje novim generacijama poštujući visoke standarde savremenog nastavnog procesa.

Osim toga, imajući u vidu razvijenu mrežu partnerskih instutucija iz javnog i privatnog sektora, kao i proces sticanja međunarodne akreditacije, Ekonomski fakultet čuva poziciju lidera u obrazovanju ekonomista i mendžera u Crnoj Gori.

UCG: Koji aspekt obrazovnog iskustva na Ekonomskom fakultetu smatrate da je najprivlačniji za buduće studente koji žele da ga upišu?

DEKAN MILOVIĆ: Od osnivanja Ekonomskog fakulteta do danas više od 12.000 studenata steklo je diplomu osnovnih studija, nešto više od 1.200 diplomu postdiplomskih magistarskih, a njih 763 steklo je diplomu postdiplomskih specijalističkih primijenjenih studija. Ekonomski fakultet je u svojoj bogatoj istoriji iznjedrio i 100 doktora nauka.

Ovo su podaci koje sa ponosom ističemo, a još veće zadovoljstvo nam pričinjava interesovanje novih generacija za studiranje na našem fakultetu, što predstavlja sigurnu osnovu na kojoj počiva budućnost Crne Gore i domaće privrede kojoj su potrebni mladi, obrazovani i stručni ekonomisti i menadžeri.

Edukujući budućnost Crne Gore, cilj nam je prenijeti znanje koje ima upotrebnu vrijednost u privrednom okruženju. Moderni nastavni procesi koji afirmišu spoj teorijskog znanja i prakse stečene u poslovnom okruženju karakteristika je po kojoj smo prepoznatljivi u sistemu visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Osim toga, na Ekonomskom fakultetu ustalila se i dobra praksa organizovanja različitih aktivnosti sa vodećim predavačimaImage iz regiona i iz svijeta. Na pragu obilježavanja 60 godina od osnivanja, zabilježili smo prvu posjetu dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, norveškog ekonomiste Fina Kidlanda, a studijska godina koja je počela ovim istorijskim predavanjem završena je predavanjem svjetski poznatog i priznatog analitičara međunarodne političke ekonomije i autora bestselera Kraj istorije i posljednji čovjek, profesora Frensisa Fukujame.

Samo u toku prethodne tri godine na Ekonomskom fakultetu održano je više od 70 gostujućih predavanja čiji je cilj da studentima pruže dodatna znanja i omoguće sticanje vještina potrebnih za rast i razvoj ličnih i profesionalnih kompetencija.

UCG: Da li je saradnja sa privrednim okruženjem i javnim sektorom faktor koji smatrate važnim za dalji razvoj Ekonomskog fakulteta?

DEKAN MILOVIĆ: Bliska saradnja sa domaćom privredom i javnim sektorom je veliki prostor za ostvarenje sinergetskih efekata svih zainteresovanih strana – studenti stiču praktična znanja, čime se podstiču preduzetništvo i inovativnost, privredni subjekti dobijaju odgovarajući stručni kadar, fakultet unapređuje svoje kurikulume u skladu sa potrebama savremenog društva znanja i ekonomije.

U kontinuitetu širimo našu mrežu kontakata sa predstavnicima javnog sektora, biznis zajednice i strukovnih udruženja u cilju boljeg oblikovanja profila budućeg ekonomiste. Najviši predstavnici Vlade Crne Gore, lokalnih samouprava, državnih preduzeća, privrednici, predstavnici strukovnih udruženja kao i nevladinih organizacija učestvuju u događajima i tematskim predavanjima na Ekonomskom fakultetu pa na taj način upoznaju studente sa izazovima njihove buduće profesije.

Važan segment ove saradnju je stručna studentska praksa u partnerskim institucijama zahvaljujući kojoj sve više naših studenata stiču korisna znanja i vještine koje im omogućavaju bolju startnu poziciju na tržištu rada.

UCG: Koji su prioriteti Ekonomskog fakulteta u cilju poboljšanja kvaliteta studija i njegove pozicije na međunarodnoj mapi obrazovnih institucija?

DEKAN MILOVIĆ: U nastojanju da odgovorimo vremenu, potrebama i zahtjevima tržišta rada, prioritetni pravci našeg djelovanja u narednom periodu se tiču internacionalizacije Fakulteta i sticanja međunarodne akreditacije, pokretanja i implementacije studijskog programa na engleskom jeziku, kao i učvršćivanja prepoznatljivosti Ekonomskog fakulteta u Evropskom istraživačkom prostoru.

Internacionalizacija ali i sveukupni kvalitet ponude Ekonomskog fakulteta posebno želimo osnažiti kroz međunarodnu akreditaciju, na čemu su već započete aktivnosti učlanjenjem u prestižnu evropsku akreditacijsku kuću European Foundation for Management Development (EFMD), čime su se stekli uslovi za početak procesa  sticanja međunarodne EPAS akreditacije. Na taj način je Ekonomski fakultet postao prva jedinica u okviru Univerziteta Crne Gore koja je počela proces čiji je cilj sistemsko osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja.

Pokretanje studijskog programa na engleskom jeziku, kao jedan od najznačajnijih ciljeva, biće realizovano kroz povezivanje srodnih studijskih programa u cilju pokretanja interdisciplinarnih studija, kao i pokretanjem zajedničkih studijskih programa sa strateškim partnerima iz inostranstva. U prethodnom periodu uspješno smo realizovali program dvojne diplome sa partnerskim Univerzitetom Sophia Antipolis u Nici (Francuska), a potpisan je i sporazum o realizaciji programa dvojne diplome sa Univerzitetom u Beogradu i London School of Economics iz Londona.

Težimo povećanju prepoznatljivosti Ekonomskog fakulteta u Evropskom istraživačkom procesu kroz sprovođenje međunarodnih projekata i programa u okviru međunarodne saradnju, pa smo u tom cilju potpisali memorandume o saradnji sa više od 40 visokoškolskih institucija u regionu, Evropi i svijetu.

UCG: Na koji način će biti obilježen ovaj datum koji je važan ne samo za Ekonomski fakultet već i sistem visokog obrazovanja u našoj državi?

DEKAN MILOVIĆ: Nažalost, usljed okolnosti u koje nas je dovela pandemija izazvana virusom Covid 19, u cilju očuvanja zdravlja i održavanja povoljne epidemiološke situacije u Crnoj Gori,  donijeli smo odluku da Svečanu akademiju povodom 60 godina trajanja Ekonomskog fakulteta odgodimo za jesen. To će biti prilika da se u društvu predstavnika Države, diplomatskog kora, partnera iz biznis sektora, profesora, saradnika i studenata prisjetimo najvažnijih ličnosti i događaja iz bogate istorije Ekonomskog fakulteta koji su, svako na svoj način, doprinijeli da svaki naš korak bude iskorak!

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com