U DIK- u mimo zakona isplaćivane naknade - Volim Podgoricu

U DIK- u mimo zakona isplaćivane naknade

U službi Državne izborne komisije(DIK) se ne vodi evidencija prisutnosti zaposlenih, odlukom o utvrđivanju naknada za rad utvrđene su naknade po više osnova (mjesečne naknade za rad, za prisustvo sjednicama, za rad u komisiji od dana raspisivanja izbora do utvrđivanja konačnih rezultata izbora), dok je Zakonom o zaradama u javnom sektoru definisano da se naknada za članstvo u komisiji može ostvariti samo na osnovu posebnog zakona, DIK u ugovorima o dopunskom radu sa zaposlenima nije navodio podatke o radnom vremenu i precizirao te poslove, što je suprotno Zakonu o radu.

Ovo su neke od nepravilnosti u radu DIK-a koje je utvrdila Državna revizorska institucija (DIK) u reviziji prošlogodišnjeg finansijkog poslovanja. DIK-om je tada rukovodio Aleksa Ivanović koji je nedavno smijenjen sa pozicije predsjednika.

DIK je dobio na reviziju pravilnosti uslovno mišljenje jer su utvrđene neusklađenosti poslovanja sa zakonima o zaradama u javnom sektoru, državnim službenicima i namještenicima, izboru odbornika i poslanika, radu, javnim nabavkama i upravljanju i unutrašnjm kontrolama u javnom sektoru.

“DIK je angažovao jednog ugovorca o djelu za sistematizovano radno mjesto. U ugovorima o dopunskom radu (37 ugovora sa 10 zaposlenih, u vrijednosti 22,10 hiljada eura) nije navedeno ko je zadužen za kontrolu/nadzor nad izvršenjem ugovorenih poslova, kao ni obaveza izvještavanja o završenim poslovima, pa nije moguće provjeriti da li je posao obavljen u skladu sa ugovorom”, navodi DRI.

Revizijom ugovora o djelu (43 ugovora u vrijednosti 48,16 hiljada) nema plana angažovanja osoba po osnovu ugovora o djelu, nema kriterijuma za izbor tih osoba, ugovaran je različiti iznos naknada za iste poslove i isti period zaključenja ugovora…

“Opštinske izborne komisije nijesu dostavljale DIK-u zahtjeve za dodjelu novca sa specifikacijom ukupnih troškova, što nije u skladu sa zakonom o izboru odbornika i poslanika. Izvještaji opštinskih izbornih komisija o utrošku novca nijesu potpuni i sastavljeni u istoj formi. DIK nije utvrdio način i vršio kontrolu upotrebe novca koje je uplaćivao opštinskim izbornim komisijama, što nije u skladu sa zakonom o izboru odbornika i poslanika”, konstatovao je DRI.

DIK je nabavljao stolnjake, zastave, usluge štampe priručnika za obuku biračkih odbora i pravila i uputstava za rad organa za sprovođenje izbora, a da nije sproveo odgovarajući postupak javne nabavke jer je navedene predmete nabavke tretirao kao izborni materijal koji je izuzet od primjene zakona o javnim nabavkama.

DIK je sproveo je bez primjene zakona o javnim nabavkama, nabavku zakupa dvije sale u hotelu “Hilton”, za potrebe “bezbjednog sprovođenja parlamentarnih i lokalnih izbora u pet opština, uzimajući u obzir specifičnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori”. Uvidom DRI u ispostavljene fakture utvrđeno je da su predmet nabavke bile i usluge hrane i pića koja nijesu izuzete od primjene zakona o javnim nabavkama.

Kolegijum kojim je predsjedavao član Senata Branislav Radulović, dok je drugi član bio predsjednik Senata Milan Dabović je dao 13 preporuka da se realizuju.

(Vijesti)

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com