UBIO SUGRAĐANINA: Andrijašević ostaje iza rešetaka

Nikšićanin Milan Andrijašević, optužen za ubistvo sugrađanina Marka Gardaševića (38) u Nikšiću 20. maja 2020. godine, ostaće u pritvoru do dalje odluke suda. To je odlučilo vijeće sudija Apelacionog suda, kojim je predsjedavao Mušika Dujović.

Oni su razmatrali i odbili žalbu Andrijaševićevog branioca, koji je tražio da okrivljenog puste da se u daljem toku postupka brani sa slobode ili predmet vrate Višem sudu na ponovnu odluku.

Obrazlažući svoju odluku, sudije tog suda napisale su da je prvostepeni sud pravilno utvrdio sve odlučne činjenice, koje je cijenio zasebno i u međusobnoj povezanosti i izveo pravilan zaključak:

”Da stoje razlozi koji opravdavaju produženje pritvora okrivljenom, po pritvorskim osnovima iz čl.175 st.1 tač.1 i 4 ZKP, pa nijesu osnovani žalbeni navodi, kojima se prvostepeno rješenje pobija zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja”.

Istakli su i da su sudije Višeg suda 18. januara, kada su produžili pritvor okrivljenom za teško ubistvo, dali jasne i dovoljne razloge o odlučnim činjenicama, koji nijesu protivrječni:

”Koje prihvata i ovaj sud i na koje upućuje podnosioca žalbe”.

”I po nalaženju ovog suda okrivljeni M. A. je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje krivično djelo mu se stavlja na teret optužnicom Višeg državnog tužilaštva… Osnovana sumnja da je okrivljeni učinio predmetno krivično djelo proizlazi iz uviđajne dokumentacije, obdukcionog zapisnika…, izvještaja o DNK vještačenju – u kojem stoji da su na ručkama sjekire i noža utvrđeni tragovi krvi i da je jedan od donora okrivljeni A. M., a drugi sada pok. M.G.”, piše u odluci.

Sudije citiraju i nalaz vještaka koji je utvrdio da je smrt Gardaševića nasilna i da je nastupila usljed oštećenja za život važnih moždanih centara i preloma kostiju lobanje:

”Koja oštećenja su nastala djelovanjem tupine sječiva teškog i jakog zamahnutog mehaničkog oruđa, dok je obilno krvarenje nastalo iz presječene vratne vene duž kanala ubodne rane u predjelu vrata”, piše u rješenju Apelacionog suda.

”Za ukazati je da sud, u ovoj fazi postupka, kada odlučuje samo o žalbi na rješenje o produženju pritvora, cijeni dokaze do nivoa osnovane sumnje, vodeći računa o prezumpciji nevinosti, a da li je okrivljeni učinio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret može utvrditi jedino sudeće vijeće, uz primjenu procesnog načela kontradiktornosti”, naglasile su sudije Dujović, Evica Durutović i Dijana Radulović.

Oni su ocijenili pravilnim zaključak prvostepenog suda – da navedene činjenice, u svojoj ukupnosti, upućuju na zaključak da bi se okrivljeni, ukoliko bi se našao na slobodi, dao u bjekstvo i na taj način ometao vođenje krivičnog postupka.

Ističu i da je pritvor osnovan zbog posebno teškog načina izvršenja krivičnog djela – jer je, prema optužnici, Andrijašević sada pokojnom Gardaševiću nanio više od dvadeset povreda:

”Od kojih je kod oštećenog nastupila smrt, nakon čega je glavu oštećenog pokrio jastucima, napustio kuću i zaključao vrata, a ključ odnio sa sobom, a što sve ukupno ukazuje na težak način izvršenja krivičnog djela”.

Andrijašević je uhapšen sedam dana nakon ubistva.

Tokom suđenja tvrdio je da se 20. maja 2020. godine, u Gardaševićevoj kući, branio od svog sugrađanina.

loading...
loading...

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com