Više od 100 carinika steklo znanje kroz obuku sa njemačkim kolegama - Volim Podgoricu

Više od 100 carinika steklo znanje kroz obuku sa njemačkim kolegama

Dana 25. maja nakon šest uspješnih mjeseci, u Evropskoj kući u Podgorici održana je konferencija kojoj su prisustvovali akteri Twinning Light projekta „Podrška Upravi prihoda i carina za obezbjeđivanje efikasne i efektivne carinske kontrole na granicama“, koji finansira EU.
Twinning light projekat je pokrenut kako bi se podržala nastojanja Crne Gore za pristupanje EU, jačanjem carinskog nadzora i jačanjem kapaciteta Uprave prihoda i carina da spriječi ilegalnu trgovinu. Projekat je realizovala njemačka Centralna carinska uprava zajedno sa Upravom prihoda i carina Crne Gore, zemlje korisnice.
Direktor Uprave prihoda i carina Crne Gore, Vladimir Bulajić istakao je značaj projekta i zahvalio na podršci međunarodnim partnerima: „Uz podršku njemačke Uprave carina, uspješno smo okončali projekat, vrijedan 100.000 eura. Obezbijeđene su specijalističke i ekspertske obuke za oko 110 carinskih službenika i omogućeno da efikasnije štitimo naše granice. Uprava prihoda i carina je krvotok javnih finansija i jedan od najvažnijih organa državne uprave. Predstavlja jedan od glavnih stubova na kojima počivaju osnovni interesi i potrebe društva, kroz naplatu javnih prihoda, olakšavanje trgovine, kao i očuvanje bezbjednosti granica i carinskog područja”, naglasio je g. Bulajić na skupu u Evropskoj kući u Podgorici na kojem su svi akteri ovog projekta, koji finansira EU.
Bulajić je poručio da menadžment UPC radi na tome da u narednom periodu ima vidljive i mjerljive rezultate u svim segmentima rada Uprave na nacionalnom nivou, kao i međunarodnom.
“Saradnja sa srodnim službama iz drugih zemalja predstavlja, ne samo primjer otvorenosti i spremnosti za usvajanje novih znanja i razmjenu iskustava, nego i partnerskog odnosa koji ova Uprava njeguje u radu. Posebno nam je značila konstruktivna saradnja u realizaciji projekta sa partnerskom njemačkom carinskom službom, kao i podrška Delegacije EU u Crnog Gori, GIZ-a, kao i državnih organa koji su doprinijeli uspješnom okončanju projekta, realizovanog u okviru programa IPA 2018”, istakao je direktor UPC.
Dr Ulrike Berg-Haas, njemačka šefica projekta zajedno sa Manfredom Hofmanom, vođom komponente, izjavila je: „Zadovoljni smo u kontekstu Tvinning light projekta koji finansira EU, što smo postavili profesionalnu osnovu za dalji razvoj ka cilju projekta – osnaživanju Uprave prihoda i carina Crne Gore. Zahvaljujemo se svima koji su uključeni, kako crnogorskim tako i njemačkim kolegama, na zalaganju i kolegijalnoj saradnji.
Marija Nenezić Antelj, projekt menadžerka u ime Uprave prihoda i carina Crne Gore, naglasila je značaj ekspertskih obuka koje su službenicima UPC pružile kolege iz njemačke Uprave carina: “Prethodnih šest mjeseci realizacije projekta, održano je 11 obuka carinskih službenika u okviru Komponente 1 i tri obuke službenica Odsjeka za obuke i praćenje stručnog usavršavanja u okviru Komponente 2, koje su pokazale sve prednosti izbora Uprave carina Njemačke za partnera u realizaciji projekta. Zadovoljstvo menadžment tima Uprave, kao i oko 110 službenika različitih organizacionih jedinica, koji su imali priliku da uče od sjajnih eksperata iz Njemačke je izuzetno značajno. Svaka obuka je i bila prilika da naučimo nešto novo i da u narednom periodu carinski službenici, koji su prošli obuke, prenesu stečena znanja i vještine na svoje kolege i unaprijede rad carinske službe Crne Gore.”


G. Rojter, šef međunarodnog odjeljenja njemačke Centralne carinske uprave, dodao je da u svjietlu međunarodne saradnje sa zemljama kao što je Crna Gora spoljne granice Evropske unije postaju mnogo sigurnije. Svaki korak koji vodi u ovom pravcu je od velike vrijednosti za Njemačku, EU i njene buduće kandidate.
Ciljevi Twinning projekta bili su promocija i unapređenje aktivnosti Vlade na obezbjeđenju spoljnih granica Crne Gore, kao i podrška važnim mjerama za olakšavanje prekogranične trgovine i jačanje kapaciteta Uprave. Uprava prihoda i carina Crne Gore posebno je usmjerena na borbu protiv krijumčarenja robe i putnika, sa fokusom na zaštitu finansijskih i bezbjednosnih interesa Crne Gore i njenih građana, kao i interesa EU u budućnosti.
Održano je ukupno 16 obuka i radionica na terenu u Crnoj Gori. Iskusni njemački carinici su razmijenili svoja teorijska i praktična iskustva sa svojim kolegama na raznim granicama Crne Gore, u vezi sa uvozom i izvozom robe u cilju jačanja kapaciteta Uprave. Na aerodromu, u luci, na putnim granicama i na željezničkim prelazima, crnogorski zvaničnici su upoznati sa metodama kontrole koje se koriste u Njemačkoj i EU.
Yngve Engstroem, šef Odsjeka za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori rekao je: „U proteklih šest mjeseci, više od 100 crnogorskih carinika steklo je dragocjeno znanje i iskustvo kroz praktičnu obuku sa svojim njemačkim kolegama. Time će crnogorska administracija biti učinkovitija, a granice zemlje sigurnije, ali i značajno doprinijeti procesu integracija u EU.”
Analiza rizika, pretraga vozila i osnova naknadnih metoda ispitivanja i istraživanja bili su isto toliko u fokusu obuke kao i teorijska nastava i razumijevanje, koje bi se u budućnosti mogle koristiti kao multiplikatorska obuka i dalje obrazovanje. Takođe, crnogorskim kolegama je predstavljeno integrisano upravljanje granicom i šengenski propisi. Mnogi materijali za upotrebu u obuci i daljem obrazovanju su zajednički razvijeni i koncipirani.
Pored aktivnosti na licu mjesta, u martu 2023. godine grupa crnogorskih službenika dobila je priliku da učestvuje u studijskoj posjeti Njemačkoj. U blizini Berlina, njemačka carina je dala uvid u lokalne kontrolne jedinice i kontrolno područje novog aerodroma Berlin-Šonefeld.
Učesnici su posjetili i jedan od 22 carinska centra za obuku u Njemačkoj gdje stotine carinskih službenika prolaze osnovnu i naprednu obuku.

Konferenciji je prisustvovao NJ. E. Peter Felten – ambasador Njemačke u Crnoj Gori

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com