Agenciji za civilno vazduhoplovstvo korona donijela minus od 817.000 eura

Agencija za civilno vazduhoplovstvo (ACV), u kojoj je prije nekoliko dana promijenjen direktor, a prije toga i Savjet, prošlu godinu je poslovala sa gubitkom od 816.784 eura. Agencija je lani prihodovala 2,1 milion, dok su rashodi iznosili 2,92 miliona eura. Glavni razlog za pad prihoda sa četiri miliona iz 2019, na 2,1 milion u 2020. godini je pandemija koja je potpuno zaustavila letove nekoliko mjeseci prošle godine, piše Dan.

– I pored ostvarenog manjka prihoda nad rashodima u 2020. godini izazvanog katastrofalnim smanjenjem vazdušnih operacija, a koji je samo tehnički pokazatelj krize, navedeni bilans nije imao praktično negativnih posledica za Agenciju. Zahvaljujući finansijskim sredstvima koje je iz prethodnih godina Agencija akumulirala kao rezervu, navedena zdravstvena, ekonomska i finansijska kriza nije prouzrokovala nelikvidnost Agencije. Agencija još nije došla u poziciju da se kreditno zadužuje kod komercijalnih banaka, iako je Savjet dao načelnu saglasnost i za takvu aktivnost. Sve finansijske obaveze su se redovno izmirivale i Agencija nema neizmirenih dugovanja prema bilo kojem pravnom subjektu. Uz drastične mjere smanjenja svih vrsta troškova i investicija, Agencija je obezbijedila redovan proces rada i vršenje svojih zakonom definisanih nadležnosti – piše u izvještaju o radu Agencije, koji je usvojila Vlada. Osim izvještaja o radu, usvojeni su finansijski iskazi i izvještaj nezavisnog revizora.

Na kraju prošle godine neraspoređena dobit Agencije iznosila je 2,2 miliona eura, što je za oko 900 hiljada manje nego na kraju 2019. godine.

Najveći dio rashoda čine bruto zarade zaposlenih od 1,8 miliona ili 62 odsto ukupnih. U odnosu na 2019. rashodi za zarade su smanjeni za oko 500 hiljada. Prema strukturi troškova sledeću najvišu bilansnu stavku čine troškovi namijenjeni za bruto naknade članovima Savjeta u iznosu od 109.019 eura ili 3,73 odsto. U strukturi ukupnih prihoda najznačajniju stavku čine prihodi od rutnih naknada sa kontribucijama 62 odsto, dok veoma mali dio čine zatim prihodi od terminalnih naknada, prihod od putničkih nakada, prihod od naknada iz drugih izvora propisanih zakonom, prihodi od kamata i ostali prihodi. Vrijednost ukupne aktive i pasive iznosila je 6,5 miliona.

Povratak na nivo iz 2019. tek za tri godine

Najnovija prognoza saobraćaja koju je izradila Evropska organizacija za sigurnost vazdušne plovidbe prikazuje tri scenarija koja se odnose na dostupnost vakcine i njenu efikasnost. Prvi scenario predviđa povratak saobraćaja na nivo iz 2019. godine u 2024. godini, pod pretpostavkom masovnije vakcinacije širom Evrope do ljeta 2021. godine i u kombinaciji sa koordiniranim ublažavanjem ograničenja putovanja i obnavljanjem nekoliko dugolinijskih tokova saobraćaja.

Drugi scenario, kao najizgledniji, predviđa da će saobraćaj u 2024. godini dostići 95 odsto saobraćaja iz 2019. godine na osnovu masovne vakcinacije širom Evrope, koordiniranim ublažavanjem ograničenja putovanja, koje bi se između globalnih regiona postiglo do prvog kvartala 2022. godine, i sa povećanjem saobraćaja na tokovima dugolinijskog saobraćaja. Treći scenario, pesimistični, pretpostavlja da će saobraćaj u 2024. godini dostići samo 74 odsto saobraćaja iz 2019. godine, i da se potpuna normalizacija ne bi postigla prije 2029. godine.

U izvještajima je navedeno da oporavak vazdušnog saobraćaja u Evropi ide zabrinjavajuće loše.

– Od svih regiona u svijetu najlošije stoji Evropa, bilo da se radi o statistici interkontinentalnih letova, bilo da je u pitanju osvrt na regionalni saobraćaj. Očigledno da je finansijska katastrofa koja je zadesila avio-industriju u Evropi, pogodila i Agenciju čiji prihodi zavise dominantno od letova avio-kompanija. Neizvjesno je koliko će trajati period finansijskog oporavka, ali prema procjenama relevantnih vazduhoplovnih institucija, on će iznositi najmanje dvije godine – naveli su iz Agencije.

U Agenciji je od 2009. godine direktor bio Dragan Đurović, kojega je prije nekoliko dana na toj poziciji zamijenio Zoran Maksimović.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com