CBCG još neće u hotelski biznis: Poništen tender za višemilionski projekat u Tivtu - Volim Podgoricu

CBCG još neće u hotelski biznis: Poništen tender za višemilionski projekat u Tivtu

Centralna banka (CBCG) poništila je tender za izgradnju i opremanje Edukativno-konferencijskog centra u Tivtu zbog neispravnih ponuda koje su dostavila dva ponuđača – firme Štrabag i Eurozox.

Tender je raspisan 24. februara ove godine, a njegova ukupna vrijednost je 8,8 miliona eura, od čega je vrijednost nabavke 7,3 miliona, a 1,5 miliona je porez na dodatu vrijednost. Lokacija za izgradnju ovog objekta je u strogom centru Tivta na parceli provršine 2.958 kvadrata.

“U otvorenom postupku javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji i opremanju Edukativno-konferencijskog centra ponude su dostavila dva ponuđača, i to: Konzorcijum Štrabag Podgorica, Štrabag Beograd i Štrabag Austrija – Glavna podružnica u Podgorici (sa četiri podugovarača) i Eurozox (sa dva podugovarača). CBCG je 30. maja ove godine donijela odluku o poništenju postupka javne nabavke jer su ponuđači, na osnovu člana 108 stav 1 tač. 2 i 5 Zakona o javnim nabavkama, isključeni iz postupka javne nabavke, a razlog je neispravnost podnijetih ponuda, naveli su iz vrhovne monetarne institucije.

Oba ponuđača su izjavila žalbe protiv odluke i postupak po žalbi je, kako su rekli u CBCG, pred državnom Komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Savjet CBCG donio je Odluku o privođenju namjeni zemljišta u Tivtu (u oktobru 2017. i januaru ove godine). Studija ekonomske opravdanosti izgradnje ovog centra (cost benefit analiza), naveli su u CBCG, je pokazala da je projekat rentabilan.

“Studiju je pripremila ekspertska radna grupa CBCG, dok su recenziju izvršili profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, uz zaključak da je treba prihvatiti. Novac za finansiranje izgradnje se obezbjeđuje kroz sredstva planirana za investicionu potrošnju godišnjim planovima investicija CBCG u skladu s faznom dinamikom izvođenja radova”, istakli su u vrhovnoj monetarnoj instituciji.

Objekat je planiran na urbanističkoj parceli 10, u zoni A, na katastarskoj parceli br. 972/2 KO Tivat, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana “Tivat Centar” u Tivtu. CBCG je stekla pravo svojine na toj parceli, površine 2.958 metara kvadratnih, na osnovu Ugovora o prenosu prava na gradskom građevinskom zemljištu iz avgusta 2007. godine i januara 2008. godine koji je, kako su kazali iz CBCG, zaključen sa Opštinom Tivat.

“Osnovna namjena ove investicije je da se podrže funkcije CBCG koje se odnose na podsticanje i očuvanje finansijske stabilnosti, i to kroz aktivnosti na planu finansijske edukacije. Namjera je da se centar koristi za organizovanje obuka zaposlenih u CBCG, zaposlenih u bankarskom, odnosno finansijskom sektoru, zaposlenih u privrednim društvima na poslovima finansijskog izvještavanja, računovodstva, revizije, procjenitelja, sudskih vještaka u oblastima bankarskog poslovanja. Takođe, u centru bi se organizovale regionalne konferencije, kongresi, samiti i slično. Predviđena je i mogućnost davanja objekta u zakup zainteresovanim organizatorima događaja”, objasnili su u vrhovnoj monetarnoj instituciji.

Kako su dodali, plan je i da se centar pozicionira kao regionalni punkt za finansijsku edukaciju, kroz čije bi se funkcionisanje doprinijelo jačanju institucionalnih kapaciteta centralnih banaka, kroz razmjenu znanja i iskustava iz oblasti bankarskog, odnosno finansijskog sektora sa zemljama regiona.

“Značaj Edukativno-konferencijskog centra u Tivtu, kao regionalnog centra za finansijsku edukaciju, prepoznale su centralne banke i međunarodne organizacije i iskazale otvorenu podršku njegovoj izgradnji”, kazali su u CBCG.

Na toj atraktivnoj lokaciji sada se nalazi dotrajala baraka u vlasništvu Opštine u kojoj su nekada bile prostorije tivatskih parlamentarnih stranaka, odnosno nekih NVO. Baraka će biti srušena, a prestaće i da funkcioniše privremeni naplatni parking na parceli, koga sada po aranžmanu sa CBCG kao njenim vlasnikom, koristi tivatsko opštinsko preduzeće Parking servis. Sada neuređeni i prilično zapušteni plac u centru Tivta CBCG je još juna 2007, kada joj je tadašnji gradonačelnik Tivta Dragan Kankaraš (DPS), uz saglasnost odbornika u lokalnom parlamentu, prodao parcelu ukupne površine 2.958 kvadratnih metara. Opštinsko zemljište na i tada i sada neuređenom i neizgrađenom platou oivičenom Istarskom, Đačkom i Prevlačkom ulicom u centru Tivta, centralnoj monetarnoj vlasti prodato je po cijeni od 600 eura za kvadrat, odnosno za ukupnu sumu od 1.774.800 eura.

Kankaraš je tada obrazložio da je ova prodaja u interesu Tivta gdje je CBCG tada, prema zvaničnom objašnjenju, trebalo da izgradi i otvori svoje rezervno sjedište koje CBCG mora da ima po zakonu. Po opštinskoj odluci iz juna 2007, trebalo je da bude izgrađen poslovni objekat sa suterenom, prizemljem, spratom i potkrovljem “u funkciji administrativne djelatnosti”, ali CBCG nije nikada pristupila njegovoj gradnji. U međuvremenu, planovi CBCG za plac u Tivtu, nakon dolaska novog guvernera Radoja Žugića (DPS) na čelo te institucije, su se promijenili pa je odlučeno da umjesto svog sekundarnog sjedišta, CBCG ovdje gradi edukativno-konferencijski centar.

Centar će imati mini hotel

Prema Glavnom projektu površina objekta Edukativno-konferencijskog centra iznosi 3.531 metara kvadratnih.

“Planirano je da objekat ima podzemnu etažu, prizemlje, prvi sprat i povučeni sprat. Objekat će sadržati kancelarije, konferencijsku salu, lobi, recepciju, smještajne kapacitete, restoran, servisne i tehničke prostorije i prostor za parking. Centar je projektovan u skladu sa savremenim principima energetske efikasnosti, pa je predviđeno postojanje sistema solarnih kolektora na zelenom krovu objekta, što će doprinijeti uštedi električne energije”, naveli su iz CBCG.

Objekat bio tačka sporenja Žugića i Radovićeve

Gradnja novog objekta CBCG u Tivtu bila je i jedna je od tačaka sporenja guvernera Radoja Žugića i smijenjene viceguvernerke Irene Radović na suđenju za mobing koje je u toku u Podgorici na osnovu privatne tužbe Radovićeve protiv Žugića i CBCG.

“Jedan od poslova na koje mi je guverner Žugić tražio da stavim potpis jeste izgradnja objekta od 5.700 kvadrata u Tivtu, vrijednog nekoliko miliona eura. Ja sam to kategorički odbila jer je on taj objekat kvalifikovao kao neprofitan, kako se ne bi plaćao porez. Takođe je od mene tražio izmjenu zapisnika. Tražio je da ja budem potpisnik nelegalne gradnje objekta u Tivtu”, navela je pored ostaloga Radović, dajući iskaz pred sudom.

Dva puta odbijeno davanje saglasnosti na idejno rješenje

Bivši glavni državni arhitekta Dušan Vuksanović u dva navrata je 2019. godine odbio da da saglasnost na idejno rješenje novog poslovnog objekta CBCG. Prvi put je to urađeno iz strogo formalnih razloga, dok je drugi put Vuksanović konstatovao da CBCG, koja mu je podnijela idejno rješenje što ga napravila firma “MMK Control” iz Bara, nije ispoštovala zakonsku proceduru koja traži da se za izradu idejnog rješenja na osnovu kojeg se izrađuje tehnička dokumentacija za objekte za potrebe državnih organa, lokalne uprave, zdravstvenih, prosvjetnih, kulturnih, naučnih, sportskih i objekata socijalne zaštite koji su u državnoj svojini, “obavezno raspisuje javni konkurs”.

Zanimljivo je da Vuksanović u obrazloženju naveo da mu je institucija na čijem je čelu Žugić, u svom naknadnom izjašnjenju, tvrdila da “nije dužna da sprovodi javni konkurs budući da nije državni organ”.

“Da je sprovođenje javnog konkursa u suprotnosti sa Zakonom o CBCG u odnosu na koncept nezavisnosti koji uključuje institucionalnu, personalnu i finansijsku nezavisnost, te da Zakon o državnoj imovini CBCG prepoznaje kao državni organ samo iz razloga što raspolaže državnom imovinom”, citirao je Vuksanović u svom rješenju djelove izjašnjenja CBCG.

Državni arhitekta je sve te primjedbe vrhovne monetarne vlasti odbacio, konstatujući da i CBCG mora ispoštovati proceduru predviđenu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i da je od nje ne isključuje to “što se u konkretnom, radi o instutuciji koja ima samostalnost i finansijsku nezavisnost”.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com