STEJT DEPARTMENT: Korupcija prepreka za investicije, posebno vidljiva u sektoru javnih nabavki - Volim Podgoricu

STEJT DEPARTMENT: Korupcija prepreka za investicije, posebno vidljiva u sektoru javnih nabavki

"Kupovina i prodaja državne imovine odvija se u netransparentnom okruženju sa čestim optužbama za podmićivanje i kronizam", navodi se u izvještaju Stejt Departmenta

Nekoliko američkih firmi posebno je istaklo korupciju kao prepreku direktnim investicijama u Crnoj Gori, a korupcija se smatra jednom od tipičnih prepreka koje treba prevazići kada se posluje u zemlji, navodi se u izvještaju o Investicinoj klimi koji je sinoć objavio Stejt Department.

Po tom dokumentu. Crna Gora je preduzela korake da poboljša neefikasnost sudskog sistema, jer sudski postupci često rezultiraju dugim i dugotrajnim suđenjima.

“Proceduralni zakoni su izmijenjeni u poslednjih nekoliko godina kako bi se poboljšala efikasnost postupka u skladu sa standardima Evropske konvencije o ljudskim pravima. Treba napomenuti da se većina žalbi koje se Evropskom sudu za ljudska prava upućuju protiv Crne Gore tiču člana šest Konvencije – prava na pravično suđenje u razumnom roku”, navodi se u sinoć objavljenom izvještaju Stejt Departmenta, uz napomenu da su ipak preduzeti određeni koraci da se stanje na tom planu unaprijedi.

Ističe se da su korupcija i percepcija korupcije značajni problemi u javnom i privatnom sektoru Crne Gore.

“Korupcija rutinski zauzima visoko mjesto na listi zabrinutosti građana u istraživanjima javnog mnjenja, pored rizika koje navode strani investitori. Tokom protekle godine, Vlada je postigla određeni napredak u borbi protiv korupcije. Specijalno tužilaštvo je pokrenulo nekoliko istraga o korupciji na visokom nivou koje su rezultirale hapšenjem bivše predsjednice Vrhovnog suda i bivšeg predsjednika Privrednog suda. Dalja hapšenja u protekloj godini uključuju bivše članove uprave državne kompanije Plantaže, kao i istaknutog tužioca iz kancelarije specijalnog tužioca”, naglašava se  u izvještaju.

Vlada podstiče državne institucije i privatni sektor da uspostave interne kodekse ponašanja, navodi se u izvještaju.

“Oni se ohrabruju da imaju etičke kodekse, kao i obavezu da imaju preventivne planove integriteta. Crna Gora je potpisnica Konvencije UN protiv korupcije”, piše u izvještaju.

“Nekoliko američkih firmi je posebno istaklo korupciju kao prepreku direktnim investicijama u Crnoj Gori, a korupcija se smatra jednom od tipičnih prepreka koje treba prevazići kada se posluje u zemlji. Korupcija je u Crnoj Gori najraširenija u sektoru javnih nabavki. Kupovina i prodaja državne imovine odvija se u netransparentnom okruženju sa čestim optužbama za podmićivanje i kronizam”, navodi se u izvještaju Stejt Departmenta.

Proces privatizacije u Crnoj Gori je trenutno u završnoj fazi, piše u dokumentu.

“Većina preduzeća koja još nijesu privatizovana su od strateškog značaja za crnogorsku ekonomiju i posluju u oblastima energetike, saobraćaja i turizma”, navedeno je u izvještaju.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com