Ministar Aleksandar Stijović učestvovao na Globalnom forumu za hranu i poljoprivredu

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović učestvovao je na najvećoj
svjetskoj konferenciji ministara poljoprivrede, održanoj virtuelnim putem, 22 januara za 13
Berlinsku ministarsku konferenciju, čiji je povod Globalni forum za hranu i poljoprivredu.
Konferenciji je prisustvovalo više od 80 ministara poljoprivrede i najviši zvaničnici velikih
svjetskih organizacija poput UN, FAO, OECD, WFP, World Bank… Pregovarano je o ozbiljnosti
situacije izavanom usled dvije globalne pojave, Covida 19 i klimatskih promjena, gdje je
prepoznat problem gladi u porastu, i procijenjeno je da 2.000.000.000 ljudi u svijetu nema pristup
adekvatnoj hrani i čistoj vodi, dok 3.000.000.000 ljudi živi na granici siromaštva i ne mogu da
priušte osnovne životne namirnice.
Usled ovih okolnosti zemlje svijeta solidarišu se da minimiziraju uticaj trenutne pandemije na
hranu, sigurnost i zdrastvenu njegu kako bi se izbjegle buduće pandemije i kako bi se prilagodili
klimatskim promjenama udrženim akcijama.
Ministri su zajednički izrazili saosjećanje usled devastirajućih ljudskih gubitaka izazvanim
zdravstvenim problemima prouzrokovanih COVID, i podjednako zabrinuti zbog socio –
ekonomskih posledica, naglasili su da će države pruže dodatne napore da prevazidju krizu, i da
će podržati farmere i radnike kako bi nastavili sa svojim aktivnostima i oporavili se. Usvojenom
agendom 2030 za održivi razvoj posvetiće se kreiranju socialne sugurnosti kako bi pomogli
siromašnijim i neprivilegovanim populacijama i omugućili funkcionisanje distribucije hrane kroz
otvorene markete i efikasno funkcionisanje lanaca snadbijevanja hranom.
Prepoznavajući rastući rizik prekograničnih uticaja širenja ljudskih, biljnih i životinjskih bolesti i
negativnih efekata koje nose, naveli su da podržavaju JEDAN ZDRASTVENI PRISTUP, kroz
FAO-OIE-WHO kolaboraciju koja integriše ljudske, životinjske i mjere očuvanja životne sredine
kao način koji najviše obećava sprečavanje i upravljanje rizicima povezanih sa panedmijskom
otpornošću.
Svjesni činjenice da klimatske promjene dovode do gubitaka poljoprivrednih prinosa i stoke,
dovode do širenja pandemijskih bolesti i da imaju negativan efekat na kvalitet vode, kao i da
negativno utiču na šumske ekosisteme, države učesnice se obavezuju se da će raditi na
smanjenju emisije efekata gasova staklene bašte kako bi ispunili ciljeve Pariškog sporazuma.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button