MUP utvrđuje da li Spajić ispunjava uslov za prebivalište - Volim Podgoricu

MUP utvrđuje da li Spajić ispunjava uslov za prebivalište

Saradnik na programima u Centru za građansko obrazovanje i član Državne izborne komisije Damir Suljević pojasnio je Pobjedi da je na Ministarstvu unutrašnjih poslova da utvrdi da li lider Pokreta „Evropa sad“ i kandidat te stranke za predsjedničke izbore, ima prebivalište u Crnoj Gori najmanje 10 godina u posljednjih 15 godina što je uslov da bi bio biran za predsjednika Crne Gore.

“Ukoliko MUP na osnovu svojih evidencija utvrdi da Spajić posjeduje uslov u pogledu prebivališta i izda potvrdu o tome, a ukoliko i druga tražena dokumentacija i potpisi podrške budu uredni, uslovi za kandidaturu se mogu smatrati ispunjenim”, istakao je Suljević.

Mediji su objavili da se u slučaju kandidature Spajića za predsjedničke izbore otvara pitanje da li on može biti biran za predsjednika Crne Gore, zato što nije jasno da li ima prebivalište u Crnoj Gori najmanje 10 godina u posljednjih 15 godina prije dana održavanja izbora, što je uslov koji propisuje Ustav i Zakon o izboru predsjednika Crne Gore.

Iz biografije Spajića, koja je dostupna na zvaničnom sajtu Pokreta „Evropa sad“, jasno se navodi da se on u Crnu Goru vratio 2020. godine, a da je do tada, od završetka školovanja, radio u Tokiju i Singapuru.

To znači da kandidatura Spajića zavisi od toga da li je, pošto je godinama živio i radio u inostranstvu, u tom periodu imao prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori ili ga je odjavio.

Na taj ustavni i zakonski uslov podsjetio je i Suljević i ukazao da se radi o istovjetnoj odredbi.

“Istim zakonom propisuje se da se, uz prijedlog kandidata za predsjednika, Državnoj izbornoj komisiji (DIK) podnosi i pisana izjava kandidata da prihvata kandidaturu, potvrda o biračkom pravu kandidata, potvrda o prebivalištu kandidata, uvjerenje o državljanstvu, kao i potpisi za podršku kandidatu”, naveo je sagovornik Pobjede.

Istakao je i da je DIK donio Uputstvo o sadržini i obliku obrasca za podnošenje prijedloga kandidata za predsjednika Crne Gore i obrasca za davanje potpisa birača za podršku kandidatu, koje je posljednji put ažurirano na sjednici DIK-a održanoj krajem prošle godine.

“Tim uputstvom propisan je obrazac potvrde o prebivalištu kandidata za predsjednika, u skladu sa kojim se od strane nadležnih potvrđuje da kandidat ima prebivalište u trajanju od najmanje 10 godina u posljednjih 15 godina prije dana održavanja izbora”, pojasnio je Suljević.

Tu potvrdu, dodao je, u skladu sa obrascem koji je propisao DIK, izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje se stara o registrima prebivališta i boravišta, a kojom se potvrđuje da kandidat posjeduje ovaj uslov.

“Nakon prijema prijedloga kandidata sa pratećom dokumentacijom i potpisima podrške koji moraju biti dostavljeni najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora, DIK na svojoj sjednici, a u roku od 48 sati od prijema, utvrđuje da li je kandidat dostavio svu neophodnu dokumentaciju, da li kandidat ispunjava uslove propisane Ustavom i Zakonom, te da li će u konačnom kandidatura biti potvrđena”, rekao je Suljević.

On je naveo i da Državna izborna komisija nema nadležnost da utvrđuje tačnost navoda o duplom prebivalištu Spajića.

“Jer je to u isključivoj nadležnosti MUP-a, koje se do sada, a još od perioda kada je tim ministarstvom rukovodio ministar Sergej Sekulović, nije izjašnjavalo o tome. Za slučaj da su ovi navodi tačni, MUP je bio u obavezi da izvrši brisanje Spajića iz registra prebivališta”, naglasio je Suljević.

Ranije je objavljivano da je Spajić u aprilu 2021. godine posjedovao i srpsko državljanstvo, kao i dvojno prebivalište u Beogradu i Podgorici, čime je grubo kršio Ustav i pravni poredak države Crne Gore.

Spajić je tada imao prijavljeno prebivalište na adresi Topalovićeva broj 4 u Beogradu i stvarno boravište u Podgorici.

Osim toga, on je rješenjem MUP-a Srbije Beograd broj 204-1-27301/08 od 27. 11. 2008. godine, koje je uručeno 27. 11. 2008. godine, primljen u državljanstvo Srbije dana 25. januara 2009. godine.

Time što je državljanstvo stekao nakon 2006. godine, Spajić je prekršio Zakon o crnogorskom državljanstvu koji ne omogućava dvojno državljanstvo sa Srbijom, a u članu 24 jasno stoji da punoljetni crnogorski državljanin, koji ima i državljanstvo druge države, po sili zakona gubi crnogorsko državljanstvo. Izuzetak su oni koji su stekli srpsko državljanstvo prije juna 2006. godine.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com