Porodica Niklanović tuži CG sudu u Strazburu - Volim Podgoricu

Porodica Niklanović tuži CG sudu u Strazburu

Advokatski tim bratstva Niklanović, Nikola Martinović i Marko Milošević iz Podgorice odlučio je da podnese tužbu protiv države Crne Gore Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu zbog povrede prava zagarantovanih Ustavom Republike Crne Gore i Evropskom Konvencijom o ljudskim pravima.

Prodaja zemljišnog kompleksa od pet hektara na pjeni od mora ispod paštrovskog mjesta Blizikuće, posao vijeka koji je tada tako predstavljen, od koga je lokalna uprava u julu, sada već davne 2006. inkasirala nevjerovatnih 4.5 milion eura, pretvorila se u dugogodiišnji sudski spor, koji je dobio elemente prave afere. Iako upoznata da prodaje zemlju koja nikada nije bila u njenom, već vlansništvu mještana, porodice Niklanović, Opština se ipak odlučuje za taj potez i zaključuje kupoprodajni ugovor sa kiparskom firmom „Danebrook limited“.

Dvadeset i tri porodice iz bratstva Niklanović koji su državljani SAD, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Slovenije, kako se navodi u saopštenju „Hristov consulting“ ovlašćene PR konsultantska kuće za familiju Niklanović, već deset godina vode spor pred crnogorskim sudovima za dokazivanje svog vlasništva u Budvi koje im pripada više od 100 godina.

Opština Budva je još 2002. godine bez i jednog dokumenta, čak i bez rješenja prevela zemlju Niklanovića u opštinsku, a potom prodala stranom pravnom licu. Oktobra 2009. godine državnom tužilaštvu Crne Gore podnijeta je krivična prijava protiv više lica zbog više krivičnih djela uključujući zloupotrebu službenog položaja i nesavjesnog rada u službi.

“Mi smo sve pokušali vodeći se principima pravne sigurnosti koje bi država Crna Gora trebalo da nam obezbijedi. Iako smo mi državljani više zemalja, naša djedovina nalazi se u Crnoj Gori gdje smo očekivali vladavinu prava i jednakost. Očekivali smo da kao građani koji vuku crnogorske korijene i imamo svoju imovinu, ostvarimo svoja prava u Crnoj Gori, s obzirom da je država na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i uključena u ceo proces evroatlantskih integracija. Pošto ne možemo da kažemo da u Crnoj Gori postoji princip pravne sigurnosti, svoja prava morali smo da potržimo i ostvarujemo i van teritorije Crne Gore”, rekao je Vlado Niklanović.

Familija Niklanović je od 1900. godine, kako se dodaje u saopštenju, prema Austrougarskim mapama i starom državnom katastru, područje arhive Budva, vlasnik zemlje od 51.093,59 kvadrata, na katastarskoj parceli broj 5, KO Reževići.

„Postupak o pravnoj svojini “otuđene” parcele započet je još 2006. godine pred Osnovnim sudom u Kotoru i traje do danas. Pravni tim bratstva Niklanović odlučio je da podnese tužbu protiv države Crne Gore Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, nakon što je i Ustavni sud Crne Gore odbacio žalbu oštećenih porodica zbog povrede ljudskih prava u paralelnom predmetu koji se vodi u vezi utvrđivanja ništavnosti ugovora o nepokretnosti koji je opština Budva zaključila sa stranim pravnim licem Danebrook Limited sa Kipra 25. jula 2006. godine.Naime, familija Niklanović je povodom ovog slučaja pokrenula postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru koji je na osnovu izvedenih dokaza, tri puta ugovor između opštine Budva i Danebrook Limited sa Kipra proglašavao ništavnim. Posljednji put 9. juna.2014. Viši sud u Podgorici ukidao je prvostepene presude i vraćao na ponovno suđenje, da bi treći put 23.01.2015. preinačio presudu suda u Kotoru, odbio tužbeni zahtev Niklanovića kao neosnovan i donio presudu u korist tuženih.

Niklanovići su nakon ove presude pokušali da ostvare svoja prava i podnijeli su reviziju Vrhovnom sudu Crne Gore. Međutim, Vrhovni sud donio je presudu u korist opštine Budva i Danebrook Limited sa Kipra, čime je, pred redovnim sudovima u Crnoj Gori, okončan postupak na štetu tužilaca – navod i se u saopštenju.

S obzirom da su iskoristili sva pravna sredstva u Crnoj Gori, familija Niklanović očekuje zaštitu svojih osnovnih prava od Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, kao i drugih međunarodnih institucija.

(Vijesti)

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com