Vlada odlučila: Savjet za zaštitu od diskriminacije prestaje sa radom - Volim Podgoricu

Vlada odlučila: Savjet za zaštitu od diskriminacije prestaje sa radom

Savjet za zaštitu od diskriminacije prestaće sa radom, a Vlada je na današnjoj sjednici zadužila Generalni sekretarijat da pripremi prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Savjeta za zaštitu od diskriminacije.

Kako je obrazloženo, stekli su se uslovi za prestanak rada ovog tijela, a imajući u vidu da je u međuvremenu formiran potrebni zakonodavni okvir koji omogućuje nesmetano sprovođenje politika i aktivnosti iz oblasti ljudskih prava i zaštite od diskriminacije, da je istekao mandat dijelu članova, kao i da je značajan dio obaveza Savjeta obuhvaćen djelokrugom Savjeta za vladavinu prava.

Potpredsjednik Duško Marković kazao je da je Savjet za zaštitu od diskriminacije imao obavezu da podstakne i Vladu i sve Vladine institucije ne samo na osmišljavanje nego i na unapređenje politika u ovoj oblasti na više nivoa.

“Savjet je odigrao veoma važnu ulogu u ovom procesu. Danas postoji kompletno zaokružen zakonodavni okvir kada je riječ o temeljnim ljudskim pravima, uspostavljene su i izgrađene institucije koje se bave ovim pitanjima, obezbijeđen je kvalitetan monitoring i na nacionalnom i na međunarodnom planu, tako da bi dalje postojanje Savjeta dovelo do preklapanja nadležnosti koje nije produktivno”, dodao je on.

Vlada je takođe usvojila Izvještaj o sprovođenju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori za 2015. godinu.

(CdM)

1 komentar

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com