Za održavanje čistoće javnih površina za 2018. godinu 2.720.485 eura

Program održavanja čistoće javnih površina za 2018. godinu koji je izradilo gradsko preduzeće Čistoća doo, sastoji se iz dva dijela, prvi dio u kome su obrađeni poslovi održavanja i drugi dio – ostali poslovi i usluge, koji sadrži poslove korišćenja usluga Veterinarske ustanove na tretmanu napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, održavanja privremenog odlagališta „Mojanski krst“ u Mojanovićima i uklanjanja leševa uginulih životinja po rješenjima Komunalne inspekcije.

Programom je predviđeno da se, pored do sada održavanih javnih površina, obuhvate i novoizgrađene površine; zatim sedam privremenih odlagališta za kabasti i biljni otpad; kao i održavanje i funkcionisanje šest reciklažnih dvorišta.

Vrijednost planiranih radova za navedene pozicije iznosi 2.720.485,90 eura.

Planirana – opredijeljena sredstva u Budžetu Glavnog grada za 2018. godinu za ostale poslove i usluge koje obuhvataju veterinarske usluge u Skloništu za napuštene i izgubljene kućne ljubimce, održavanje privremenog odlagališta „Mojanski krst“ i uklanjanje leševa uginulih životinja po rješenjima Komunalne inspekcije iznose 135.000,00 eura.

Ukupne površine za održavanje putem manuelnog čišćenja u sve tri smjene iznose 156.320.200 m2 na godišnjem nivou, čija će planirana vrijednost iznositi 578.384,74 eura. Mašinsko čišćenje saobraćajnica za 2018. godinu površine 65.100.000 m2 koštaće 566.370,00 eura

Pranje ulica, bulevara, trgova i trotoara Poslovi se obavljaju sa 4 (četiri) autocistijerne zapremine od 11.000 litara vode. Poslovi se u najužem centru obavljaju tokom 9 mjeseci u periodu od 01. marta – 30. novembra tekuće godine, a u ostalim djelovima grada tokom 7 (sedam) mjeseci u periodu od 01. aprila – 31. oktobra tekuće godine. Planirana ukupna površina za rad na poslovima pranja saobraćajnica iznosi 36.838.506 m2, a koštaće 405.223,56 eura.

Pročišćavanje ulica, bulevara, trgova i trotoara površine 24.348.848 mkoštaće 38.958,16 eura.

Takođe, ovo Društvo na teritoriji Glavnog grada i opština u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi vrši pražnjenje 4.143 kontejnera od 1,1m³.

Napominjemo da je gradsko preduzeće Čistoća donijelo i Plan za čišćenje trotoara i pješačkih staza za vrijeme sniježnih padavina na teritoriji Glavnog grada i opština u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi za narednu godinu. Pored raspoložive radne snage, za ove poslove biće angažovana i raspoloživa mehanizacija: jedna utovarna lopata, četiri kombinovane mašine, dva traktora za čišćenje snijega, namjenski kombinovani traktor (za čišćenje snijega sa trotoara i sakupljanje otpada) i dva ručna snjegočistača.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button