Sud poništio rješenje o Kurtijevoj smjeni - Volim Podgoricu

Sud poništio rješenje o Kurtijevoj smjeni

Upravni sud poništio rješenje Vlade kojim je Artan Kurti razriješen sa mjesta generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Kurti traži izuzeće Milovića

Milović vraća Kurtija u kazneni registar?

KURTI: Spreman sam da o aferi Do Kvon” govorim na poligrafu

Vijeće predsjednice Ljiljane Šoškić konstatovalo je da je tužba osnovana i naredilo da se u ponovnom postupku otklone nedostaci koje je Vlada počinila donoseći rješenje o smjeni.

“Po nalaženju Suda, obrazloženje osporenog rješenja ne sadrži niti jedan materijalno-pravni propis koji je u konkretnom slučaju primijenjen, a što je nužno radi ispitivanja zakonitosti rješenja, već je samo neveden propis procesnog karaktera na kome se zasnivanadležnost tuženog organa za donošenje rješenja. Polazeći od citirane odredbe člana 60 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, jasno je da obrazloženje rješenja o prestanku mandata imenovanom, odnosno postavljenom licu razrješenjem treba da sadrži konkretne i jasne razloge za razrješenje, a kakav razlog ne predstavlja činjenica da je tužioca na dužnost generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost imenovala Vlada Crne Gore, čiji mandat je prestao 31.10.2023. godine”, navodi se u obrazloženju sudske odluke.
Kurti je tužio Vladu nakon što je razriješen dužnosti, tvrdeći da je odluka nezakonita.

 

I on je u tužbi konstatovao da je u obrazloženju rješenja napisano samo da je predsjednik Vlade (Milojko Spajić) predložio članovima kabineta da ga razriješe i da su se pozvali na članove Zakona o Agenciji za nacionalu bezbjednost,u kojoj se konstatuje da tu osobu koja obavlja unutrašnju kontrolu rada tajne službe, postavlja i razrješava Vlada.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com