UTVRĐENE BROJNE NEPRAVILNOSTI: Marinović na svoju ruku čašćavao, reklamirao i zapošljavao - Volim Podgoricu

UTVRĐENE BROJNE NEPRAVILNOSTI: Marinović na svoju ruku čašćavao, reklamirao i zapošljavao

Potpisivanje 63 ugovora na neodređeno vrijeme suprotno Pravilniku o sistematizaciji, reklamiranje farmaceutskih proizvoda protivno Statutu i bez saglasnosti, retroaktivno potpisivanje ugovora o djelu bez zavodnog broja, potpisa i navedene stručne spreme, samo su neke od nepravilnosti koje je utvrdila Komisija Ministarstva zdravlja, kontrolišući rad direktora “Montefarma” Gorana Marinovića.

Marinović pod lupom Ministarstva zdravlja: Smjena u najavi, 20.000 već u džepu?

REAGOVANJE MONTEFARMA: Marinoviću tri godine nije obračunat prekovremeni rad, novinski natpisi netačni

MINISTARSTVO ZDRAVLJA: Marinović prekršio zakonske procedure i zloupotrijebio službeni položaj

Popović Samardžić: Marinović u poslovanju prekršio niz akata

“Vijesti” su imale uvid u zahtjev za izjašnjenje direktora “Montefarma”, koje je ministar zdravlja Vojislav Šimun uputio toj javnoj ustanovi prošlog petka.

Komisija za kontrolu rada zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač država, utvrdila je, kako se navodi, brojne nepravilnosti u radu te ustanove i sačinila izvještaj 5. marta, u kojem je ministra obavijestila da je Marinović postupao suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o radu, Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada, ali i da nije poštovao Statut i Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.

Marinović je juče saopštio da, prema Statutu, može odgovoriti samo u roku od 30 dana, a nikako u roku od sedam dana kako je to Ministarstvo zdravlja zahtijevalo.

Zakup i reklamiranja bez saglasnosti i odobrenja

Šimun je od Marinovića tražio izjašnjenje zbog čega je angažovao advokata za obavljanje pravnih poslova uz mjesečnu naknadu od 950 eura, kada ustanova ima Sektor za ekonomsko-pravne i opšte poslove u kojoj je zapošljeno više pravnika čiji je opis posla obavljanje pravnih poslova. U dokumentaciji se navodi da se, prema aneksu ugovora iz maja 2023, advokatu isplaćuje 950 eura, dok će mu se za obavljanje advokatskih poslova isplaćivati naknada saglasno advokatskoj tarifi.

Ministarstvo je problematizovalo više ugovora o zakupu, ugovora o ustupanju i potraživanju (cesiji), ugovora o dodjeli pozajmice, te ugovora o instaliranju led displeja, ali i o obavljanju konsultantskih usluga.

Marinović je, prema dokumentaciji, potpisao više ugovora o korišćenju prostora na smart LED displejima/3D hologramima, iako u Statutu ustanove nije predviđena djelatnost reklamiranja farmaceutskih proizvoda i za to nije imao saglasnost.

Komisija je utvrdila i da je više ugovora o dopunskom radu zaključeno retroaktivno. Za pojedine ugovore navodi se da su zaključeni sa licima na poslovima pomaganja prodaje ljekova, dijetetskih sredstava i medicinske kozmetike, a iz dokumentacije je nepoznata stručna sprema. Neki od ugovora, piše u izvještaju, nemaju zavodni broj, pečat i potpis direktora i zaposlenih.

U jednom ugovoru o komisionoj prodaji robe piše da su prodajni asortiman i cijena robe utvrđeni tim ugovorom, međutim, u njemu ne piše prodajna cijena.

Šimun je za više ugovora za nabavku usluga tražio izjašnjenje, između ostalog, i o tome da li je imao saglasnost Odbora direktora za kupovinu dogovorenu ugovorom sa firmom iz Beograda čija je djelatnost trgovina vozilima.

Marinović je, prema ocjenama kontrolora, zaključio i više ugovora o zakupu poslovnih prostora bez odluke Odbora direktora i odobrenja Ministarstva zdravlja, suprotno Statutu ustanove.

Komisija je konstatovala da je pomoćnik direktora u v. d stanju preko šest mjeseci i da neoglašavanjem radnog mjesta Marinović nije dozvolio da na tu poziciju konkurišu i drugi zainteresovani kandidati, što je suprotno Zakonu o radu.

Sporna zapošljavanja u “Montefarmu”

U zahtjevu ministra Šimuna, u koji su “Vijesti” imale uvid, navodi se da je Marinović kao rukovodilac zaključio 63 ugovora na neodređeno vrijeme prošle godine i pritom nije ispoštovao Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta. Tvrdi se da u ugovorima nije definisan probni rad kao poseban uslov prilikom zasnivanja radnog odnosa, a u preambuli odluka o izboru kandidata nije se pozvao na Pravilnik o zapošljavanju iako u obrazloženju navodi da je obavio intervju sa kandidatima.

“Nije utvrđeno da ste ocjenjivali kandidate (njihov stepen znanja, sposobnosti i vještina), kako je definisano u Pravilniku o zapošljavanju”, piše u zahtjevu. Za jednu od zaposlenih navodi se da je ugovor o radu na neodređeno vrijeme zaključen 1. januara – nedjelja, neradni dan, pa je ugovor zaključen mimo opštih pravnih normi i prekršen Zakon o državnim i drugim praznicima.

“Montefarm” je, piše u dokumentu, angažovao i radnike posredstvom agencije, kojoj je za redovan rad u 2023. uplaćeno ukupno oko 1,35 miliona eura za zarade i lična primanja. Analitičke kartice pokazuju da je toj agenciji uplaćeno lani oko 1,5 miliona eura od “Montefarma”. Kontrola je pokazala da finansijskim planom nijesu predviđena sredstva za angažovanje agencije za posredovanje u zapošljavanju, kao ni u Planu javnih nabavki ustanove za 2023.

Marinović je juče, reagujući na navode Ministarstva, saopštio da mu se spočitava zapošljavanje mimo Pravilnika iz 2017. godine, za koji ista Komisija konstatuje da nije potpisan od Odbora direktora, već od prethodnog direktora. Kazao je da su tokom 2023. godine u toj ustanovi otvorena 303 bolovanja, što je bio osnovni motiv za zapošljavanja i pozajmice preko agencija.

Ministarstvo zdravlja od Marinovića je tražilo i izjašnjenje u vezi sa odlukama koje se odnose na isplate zaposlenima zbog povećanog obima posla, rada, učestvovanja u komisijama i stimulacija. Ocijenili su da su takve odluke bile neosnovane, ne sadrže obrazloženje koji je to obim posla zbog kojeg se stimulišu zaposleni, a pojedinima su isplaćivane i naknade od 300 eura za članstvo u komisiji koju je formiralo ministarstvo zdravlja. Marinović je juče ocijenio da je cifra od 200.000 eura po njegovom mišljenju minimalna naknada za doprinos poslovnim rezultatima ustanove različitim pojedincima, u visini od 50 do 250 eura i to za rezultate ostvarene za vrlo kratko vrijeme.

Za reprezentacije skoro 41.000 eura

Komisija, između ostalog, analizirajući izvještaj o realizaciji finansijskog plana do 31.12.2023, utvrdila da je realizovano ukupno 135.320.907,95 eura, što je 96,55 odsto godišnjeg plana. Konstatuje da je za bruto zarade i doprinose potrošeno oko 8,3 miliona, odnosno skoro 23 odsto više od planiranog. U izvještaju piše da je za bruto zarade za redovan rad i ostale isplate (dopunski rad, parafarmacija, prevoz, komisije i stimulanse) isplaćeno ukupno oko 6,9 miliona i taj iznos veći je od planiranog, ali je i preko toga agenciji za posredovanje u zapošljavanju uplaćeno ukupno oko 1,35 miliona za bruto zarade za redovan rad i ostala lična primanja.

U izvještaju, između ostalog, piše da je za troškove reprezentacije planirano 9.000 eura, a potrošeno 40.955 eura. Za usluge stručnog usavršavanja planirano je 3.000, a potrošeno je 41.196,42 eura, odnosno 1.273 odsto više od plana.

Navodi se i da je za medijske usluge i promotivne aktivnosti uplaćeno 35.557 eura, iako je planirano 10.000.

Od direktora “Montefarma” traženo je da se izjasni i na izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja za 2022. i to za tridesetak nalaza.

Marinović: Dodijeljeno 12 bruto plata za 33 mjeseca upravljanja

“Vijesti” su juče objavile da je Marinoviću nedavno nagrađen sa 20.000 eura bonusa zbog dobrog poslovanja, na osnovu zapisnika Upravnog odbora koji nije usvojen, a koji je novi Upravni odbor stavio van snage.

Marinović je juče, reagujući na te navode, kazao da “naslove koji zvuče primamljivo laicima, a u kojima se naglašava iznos od 20.000 eura dodijeljenih direktoru na osnovu Odluke Odbora direktora i predstavlja 0,7 odsto od ukupnog ostvarenog profita, neohodno je pojasniti”.

“U pitanju je 12 bruto plata za 33 mjeseca (skoro tri godine) upravljanja ‘Montefarmom’ uz napomenu da g. Marinović nikada nije imao obračunate produžene sate, prekovremeni rad ili stimulaciju za skoro 24h dnevnog rada, od dana imenovanja 15.06.2021. godine. Zato je potrebno istaći da su članovi Odbora za isti period većinom u prosjeku primili cca 19.000 eura, za 11 održanih redovnih zasjedanja…”, navodi Marinović u reagovanju.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com